airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qinnguata atuarfia

Skolen er beliggende på sydsiden af lufthavnen i selve bygden Kangerlussuaq. I 2006 flyttede skolen ind i den nuværende bygning. Bygningen består udover skolen af en skolepasningen ”Fritteren”, fritidsklubben Qooqa” og bibliotek. Der er fra 1.-10. klasse fordelt på 7 forskellige klasser. Der er omkring 90 elever og der er 12 uddannede lærere ansat til at undervise eleverne. I Fritterne er der 2 fastansatte og i Qooqa ligeledes 2 ansatte.
Skolebestyrelsen og lærerne har udarbejdet disse visioner for Qinnguata Atuarfia

Sociale visioner: 

 • Styrke sociale relationer på tværs af klasserne, landet og verden
 • Alle skal føle sig trygge
 • Alle elever skal trives både hjemme og i skolen, så de kan lære så meget som muligt.

Faglige visioner: 

 • Den bedste skole, hvor børn og unge udrustes til deres videre færden.
 • Højt fagligt niveau, så de ikke får et chok, når de kommer på en videregående uddannelse.
 • Vejledning til den enkelte elev fra 1.-10. kl.

Specielt fokus: 

 • Fokus på det enkelte barn – "Der er altid noget, man er god til, man skal bare finde ud af, hvad det er." Med det formål at styrke de stærkesider og identificere de svage og anerkende dem.
 • Ipads: Skal bruges i det omfang det giver mening i undervisningen
 • Samarbejde med lokale firmaer ift. praktik, virksomhedsbesøg, jagt osv.
 • Idræt og bevægelse: Vi har mulighed for alle sportsgrene. Fokus på bevægelse og sundhed
 • Skole/hjem-samarbejdet. Alle skal kunne indgå i et godt og konstruktivt samarbejde om elevens trivsel.


  Skoleinspektør: Susanne Andersen

Telefonliste Qinnguata Atuarfia

Qinnguata Atuarfia
Hovednummer: 841027
Lærerværelse: 841192
Fritidsleder: 250367
Skolepasning: 841926
Klubbi Qooqa: 841415
Hallen: 841516
Biblioteket: 841401

Qinnguata Atuarfia

Blok 667 Postboks 1001

Tlf.: (+299) 84 10 27

kangerlussuaq@atuarfiit.gl