airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ansøg til den gymnasiale uddannelse (GUX)

Ansøg her

Generelt 

Den gymnasiale uddannelse (GUX) i Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq er en boglig ungdomsuddannelse. GUX udbyder mange forskellige studieretninger, der er tilpasset dine interesser og dine ambitioner om videre uddannelse.

GUX omfatter 3-årige og 2-årige uddannelser samt enkeltfags- og suppleringskurser.

Oversigt over GUX uddannelsen.

 

Adgangskrav 

Gymnasiet du vælger som førsteprioritet i din ansøgning, vil vurdere om du behandles via:

  • retskrav
  • dispensation
  • optagelsesprøve   

Hvad er retskravet? 
Hvis du opfylder følgende, så har du et retskrav på at blive optaget. Det vil sige, at du er garanteret optag:

  • mindst har opnået karakteren E i projektopgaven
  • mindst har opnået karakteren E i alle dine afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
  • mindst har opnået karakteren E i alle dine afsluttende obligatoriske prøver

Hvad er dispensation til retskravet?
Du har gode FA prøvekarakterer i fag som grønlandsk, dansk, engelsk og matematik, men du har en eller to FA prøvekarakterer som IKKE er bestået. I denne situation KAN rektor give dispensation for, at du ikke opfylder retskravet og optage dig. Du skal vedlægge personlig eller faglig begrundelse, hvis du ønsker at gymnasiet skal dispensere til retskravet.

Hvad er optagelsesprøve? 
Optagelsesprøven bliver afholdt i april måned og er en multiple choice test i fagene grønlandsk, dansk, engelsk, matematik, naturfag og samfundsfag. Prøven tager 1 time. Optagelsesprøven kan tidligst tages foråret efter man har afsluttet folke­skolen. Optagelsesprøverne foregår i Majoriaq, i bygdernes skoler og i 
De Grønlandske Huse for ansøgere fra Danmark. Ansøgere der består optagelsesprøven, er ikke sikret optag, men optages afhængigt af skolernes kapacitet. 

 

Studieretninger 

Ansøgning 

Vil du gerne søge om optagelse på GUX, skal du søge online her på sullissivik.gl eller aflevere/sende et udfyldningsblanket til din lokale Majoriaq. 

Fristen for at søge om optagelse er 1. marts.

Bemærk
Når du søger om optagelse på en uddannelse, får du ikke nødvendigvis automatisk et kollegieværelse.

Ansøg online
Hvis du har et NemID, kan du sende en ansøgning til gymnasiale uddannelse GUX via den gule knap til selvbetjening ”Ansøg her” øverst på denne side.

Ansøg via udfyldningsblanket
Hvis du ikke har et NemID kan du hente ansøgningsskemaet og manuelt udfylde ”Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland” og aflevere eller sende det udfyldte blanket til din lokale Majoriaq.

Klik her for at åbne vejledning til at udfylde udfyldningsblanketten af ansøgningsskemaet.

 

Frister 

Fristen for at søge om optagelse er 1. marts.

 

Majoriaq - Majoriaq er vejledningscentre og skoler, der ligger i alle større byer og i en enkelt bygd.
Uddannelse, Kultur, Idræt, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl