airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kalaallit Nunaannut angalanissaq pillugu qinnuteqaat COVID 19

Angalanissamut qinnuteqarit

Naliginnaasumik paasissutissiineq 

Piffissami 1. februaarimiit 2. maajimut Kalaallit Nunaannukarniaruit qinnuteqassaatit - piffissap taassuma avataanut qinnuteqaatit misissorneqassanngillat.

Kalaallit Nunaanniit aallarniaruit uternissannut qularnaaqqutissaqanngilatit. Taamaattumik Kalaallit Nunaannukarniaruit angalanissannut peqqutigisat pisariaqartutut nalilerneqassaaq. Annertunerusumik paasisaqarusukkuit ’Piumasaqaatit’ takukkit.

Oqartussaasut tulliini allassimasut aqqutigalugit innuttaasutut qinnuteqassaatit:

 • Ilinniarnermut atatillugu angalanermi ilinniarfiit angalaninnik isumaginnittartoq attaveqarfigissavat.
 • Sulinermut atatillugu angalanermi suliffeqarfik attaveqarfigisat saaffigissavat, taanna sinnerlutit qinuteqassaaq.
 • Inuit namminneq qinnuteqarsinnaapput, kisianni taamaallaat immikkut ittumik pisoqartillugu.

’Piumasaqaatit’-ni atuarsinnaavat angalanerup siunertai sorliit pisariaqartutut nalilerneqarsimanersut sorliillu pisariaqanngitsutut nalilerneqarsimanersut.

 

Piumasaqaatit 

Pissutsit ataani immikkoortumi allassimasut uppernarsarneqarsinnaasariaqarput.

Pingaarnersiorlugit tulleriiaarinerit ataani allaqqasut, pissutsit peqqissutsimut tunngasut annertunerusumik tunillaassuineq allalluunniit peqqutaappata, avaqqunneqarsinnaapput.

Angalanerit pisariaqartut
Angalanernut pisariaqartunut ilaapput inuiaqatigiinni pisariaqarluinnarut, SAR-imik ingerlatsinerit (annaassiniarnerit), nakorsarneqarnikkut nuussinerit, upalungaarsimaneq attatiinnarniarlugu inunnik angallassineq, attaveqaqatigiinnermut niueqatigiinnermullu pingaaruteqarluinnartut. Ilanngullugu pingaarnersiuinermi salliutinneqassapput meeqqat (18 inorlugit ukiullit) minnerpaamik angajoqqajusoq ataaseq (angajoqqaatut akisussaasoq) ilagalugu pisariaqartumik timmisartuussinerit. Inuit namminnertut Kalaallit Nunaannut pisariaqavissortumik angalasariaqartut, immikkut ittumik soorlu inuup inuuneranut ulorianartoq imaluunniit suliffeqarfiup ulorianartorsiorneranik peqquteqassaaq. Soorlu perulunneq imaluunniit ilaqutaasumik qanigisamik ilisineq.

Angalanerit pisariaqanngitsut
Qinnuteqaatit tullinnguuttut pisariaqanngitsutut nalilerneqarput:

 • Sulinngiffeqarluni angalaneq peqqutigalugu qinnuteqarneq
 • Ilaquttat ikinngutilluunniit tikeraarniarlugit qinnuteqarneq
 • Katittunut peqataaniarluni qinnuteqarneq
 • Apersortittunut peqataaniarluni qinnuteqarneq
 • Kuisittumut peqataaniarluni qinnuteqarneq
 • Inuuissiortumut peqataaniarluni qinnuteqarneq
 • Uumasuummik aallerniarluni qinnuteqarneq

 

Akiliineq 

Upalungaarsimaneq inuiaqatigiinnullu pingaarutilinnik atuuffiit qularnaarniarlugit Naalakkersuisut Danmarkimit Kalaallit Nunaannut utaqqiisaagallartumik angallannermik pilersaarusiorput.

Angalanissat misissuisunit akuerineqassappat Air Greenland-imit billetsisinissannut neqeroorfigineqassaatit. Taamaattorli ilinniarnermut atatillugu angalanerni pissutsit allaasinnaapput. Ilinniarfiit nalinginnaasumik angalaninnik isumaginnittartoq tamanna pillugu aperiuk.

Nerisaqarneq najugaqarnerlu nammineq akiligassaavoq
Angalaninnut pilersaarutinnut apuuffissannut tikitsinnak unnuinissaq pisariaqassappat nerisaqarneq najugaqarnissarlu nammineq akiligassaassaaq. Taamaaattorli ilinniarnermut atatillugu angalanermi pissutsit allaasinnaapput. Ilinniarfiit nalinginnaasumik angalaninnik isumaginnittartoq tamanna pillugu aperiuk.

 

Qinnuteqarneq 

Ilinniarnermut atatillugu angalaneq
Atuartuuguit, lærlingiuguit imaluunniit ilinniagaqartuuguit ilinniarninnut atatillugu angalanissaq nammineerlutit qinnutigisinnaanngilat, kisianni ataani allassimasunut saaffiginnissaatit:

 • Kalaallit Nunaanni atuartunut, lærlinginut aamma ilinniartunut – atuarfiit ilinniarfiilluunniit saaffigiuk.
 • Kalaallinut Danmarkimi højskolertunut – Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffinni Majoriaq saaffigissavat. Angerlarniarlutit angalanissat Majoriamit qinnutigineqassaaq. Nalorninermi Majoriaq GCDH-mut saaffiginnissaaq, tassaasoq danskit højskoliinut kalaallinik isumaginniffik, e-mailikkut hojskole@nanoq.gl.
 • Ilinniartunut paarlaasseqatigiittunut imaluunniit Danmarkimi efterskolertunut – efterskolertunut ingerlatsivik saaffigiuk uani efterskole@nanoq.gl imaluunniit oqarasuaatikkut 00299 34 67 55 imaluunniit 00299 34 67 54.
 • Atuartunut, lærlinginut aamma ilinniartunut kalaallinut allanut Kalaallit Nunaata avataaniittunut – Danmarkimi Kalaallit Illuannut qaninnerpaamut saaffiginnigit. Attaveqarfissat uani takusinnaavatit: https://www.groenlandskehuse.dk/

Ilinniarnermut atatillugu sumut saaffiginnissallutit nalorniguit, taava Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik saaffigiuk, ugguuna: Janus Chemnitz Kleist mailikkut: janu@nanoq.gl imaluunniit oqarasuaatikkut 00299 345407

Malugalugu
Atuarfiit ilinniarfiillu inuinnartut nammineq angalarusunnerit ikiuuffigisinnaanngilaat.

Suliffeqarfiit
Suliffeqarfimmik namminersortumik ingerlatsisuuguit imaluunniit suliffeqarfimmik sulisitsisuuguit sulisitatit sinnerlugit angalanissamut qinnuteqarsinaavutit. Inuit namminneq immikkut ittumik qinnuteqarsinnaapput.

Angalanissamut akuerisaaguit isumaqatigisariaqassavat angalanerup ingerlanerani aningaasartuutaalersinnaasut nammineq isumagissagakkit.

 

Suliamut ingerlatsitseriaaseq 

Qinnuteqaatit suliffinnit imaluunniit ilinniarfinnit sulinikkut ingerlanneqassaaq, taavalu qinnuteqarnermut immersugassaq immersorlugu qinnuteqartoqassalluni. Angalanissamut qinnuteqaatit tamarmik misissuisunit misissorneqassapput, Corona pillugu Allattoqarfimmit akuerineqarunik taassumannga Air Greenlandimut nalunaarutigineqassapput. Immersugassaq Sumut aamma Covid 19-imut misilitsinnerit pillugit maleruagassat tamarmik suli atuupput.

Qinuuteqarnermut itigartitsinerit
Qinnuteqaatit COVID 19-imik tunillatsinneqarsinnaanissamut ulorianartorsiornermik millisitsisinissaq inuiaqatigiit pisariaqartitaannut naleqqiunneqassaaq, aamma angalanernut pisariaqanngitsutut nalilerneqartunut. ’Piumasaqaatit’ takukkit.

Piffissaliussat
Qinnuteqaat aallarfissaq minnerpaamik ullunik 7-nik sioqqullugu nassiunneqassaaq, makku piffissaqarfigineqassammata:

 • Misissuineq naammassineqassammat
 • Air Greenland angalanermut pilersaarummik naammassinnissammat
 • Angalasussaq immersugassamik Sumut-mik immersuiniassammat misilitsinnissamullu piffissamik inniminniilluni.

Annertunerusumik paasisaqarusukkuit iserfigisinnaavat www.nun.gl.

 

Piffissaliussat 

Angalanissamut qinnuteqaatit suliarineqartarnerisa sivisussusaat
Qinnuteqaat aallarfissaq minnerpaamik ullunik 7-nik sioqqullugu nassiunneqassaaq, makku piffissaqarfigineqassammata:

 • Misissuineq naammassineqassammat
 • Air Greenland angalanermut pilersaarummik naammassinnissammat
 • Angalasussaq immersugassamik Sumut-mik immersuiniassammat misilitsinnissamullu piffissamik inniminniilluni.

Annertunerusumik paasisaqarusukkuit iserfigisinnaavat www.nun.gl.

 

Attavissat 

Misissuinermut imaluunniit angalanernut ataasimut isigalugu apeqqutissaqaruit 80 11 00-imut sianersinnaavutit imaluunniit corsek@nanoq.gl-imut allallutit.

 

Misissuinermut imaluunniit angalanernut ataasimut isigalugu apeqqutissaqaruit sianersinnaavutit imaluunniit allallutit:

Tlf.: 80 11 00

E-mail: corsek@nanoq.gl