airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Valgret og valglister til inatsisartutvalg

Valgret og valglister til inatsisartutvalg 

For at kunne stemme til inatsisartutvalg, skal du have valgret og være opført på en valgliste.

Valgret
At have valgret betyder, at du har ret til at stemme. Du har valgret til inatsisartutvalg, hvis du
 • er fyldt 18 år
 • har dansk indfødsret
 • og har haft fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder forud for valgets afholdelse

Har du ikke fast bopæl i Grønland, har du alligevel valgret ved inatsisartutvalg, hvis du forud for fraflytningen har været tilmeldt folkeregisteret i Grønland mindst 2 år og
 • opholder dig uden for Grønland i uddannelses øjemed
 • opholder dig uden for Grønland af helbredsmæssige grunde
 • opholder dig i Danmark i forbindelse med udførelse af hvervet som folketingsmedlem valgt i Grønland
 • eller opholder dig i udlandet som repræsentant for Grønlands Selvstyre

Personer, der er umyndiggjort med retsvirkning i Grønland, har ikke valgret.

Valgliste
Når der udskrives valg, laver valgbestyrelsen en valgliste. Valglisten er en liste over de personer, der har valgret i den pågældende kommune. Du kan kun stemme til valg i Grønland, hvis du er optaget på valglisten.

Du er opført på valglisten for den kommune, hvor du ifølge kommunens folkeregister havde bopæl 6 uger inden valget:
 • Hvis du har meldt flytning til kommunens folkeregister senest 6 uger før valgdagen, er du opført på valglisten under din nye bopæl
 • Hvis du har meldt flytning til kommunens folkeregister senere end 6 uger før valgdagen, er du opført på valglisten under din hidtidige bopæl
 • Hvis du har taget midlertidig ophold uden for Grønland og ellers har valgret, kan du blive opført på valglisten under din hidtidige bopæl. Du skal søge valgbestyrelsen om at blive opført på valglisten senest 3 uger inden valgdagen
 • Hvis du opholder dig uden for den kommunale inddeling, er du opført på valglisten i Kommuneqarfik Sermersooq

Senest 3 uger inden valgdagen fremlægger valgbestyrelsen valglisten i 2 hverdage på et sted, der er tilgængeligt for alle. Mener du, at du er udeladt af eller opført på listen uden grund, kan du klage til valgbestyrelsen:
 • Klagefristen er 2 hverdage, efter valglisten har været fremlagt
 • Klagen skal være skriftlig
 • I klagen skal du begrunde, hvorfor du bør opføres på valglisten

Læs også

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl

Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 345000
E-mail: ISN@nanoq.gl