airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Uiluinniarsinnaanermut qinnuteqarneq

Maana qinnuteqarit

Paasissutissat nalinginnaasut 

Inuussutissarsiutigalugu uiluinnik aalisarniaruit aalisarsinnaanermut akuersissummik atorsinnaasumik peqartariaqarputit.

Uiluinniarnermi immikkut piumasaqaatit malittarisassallu quppernermi uani atuarsinnaavatit. Matumani ilaatigut eqqiluisaarnissaq pillugu piumasaqaatit malittarisassallu immikkut ittut danskit inatsisaannut malinnittut aammalu angallatip takissusaanut malittarisassat immikkut ittut pineqarput. Inuussutissarsiutigalugu aalisartutut aalisarnermut malittarisassat piumasaqaatillu aalajangersarneqarsimasut malinnissaannut pisussaaffeqarputit.

Inuussutissarsiutigalugu aalisartutut nalunaartarnissamut pisussaaffeqarputit. Pisarisatit sanitigullu pisarisuukkatit nalunaarutigisartussaavatit. Saniatigut pisarisuukkat tunineqarsinnaanngitsut tassaapput aalisakkat, timmissat, miluumasut imarmiut, pupiit koral-illu.

Pinngortitap eriagineqarnissaanut nammineerlutit akisussaaffeqarputittaaq. Imaq ataatsimoorluta isumalluutigaarput ataatsimoorlutalu aamma akisussaaffigalutigu.

Imatut inissisimaguit aalisarsinnaanermut akuersissummik qinnuteqarsinnaavutit:

 • inuttut ataasiinnartut
 • ingerlatseqatigiiffittut

Aalisarsinnaanermut akuersissut ukunani atuuppoq:

 • Sumiiffimmut killilikkamut ataatsimut,
 • Ukiumi ataatsimi januaarip aallaqqaataaniit decembarip 31-ianut, imaluunniit
 • Piffissami aalisarfiusumi ataatsimi Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmit nalunaarutigineqartumi.

Uiluinniarnissamut akuersissummik piffissamik killilikkamik qinnuteqarsinnaavutit, tamannalu januarip aallaqqaataaniit decemberip naanissaata tungaanut atuutissaaq. Akuersissummi ukiumi akuersissutip atuuffiani uiluinnik qanoq amerlassutsikkut tonsinik annertutigisunik pisaqarsinnaanersutit takuneqarsinnaassaaq.

 

Qinnuteqarnissamut piumasaqaatit 

Inuussutissarsiutigalugu aalisartutut aalisarsinnaanermut akuersissut pillugu qinnuteqarsinnaanermut piumasaqaatit makku naammassisimassavatit:

 • Angallatigisat Søfartsstyrelsip angallatinut nalunaarsuiffiani nalunaarsorsimassaaq.
 • Kalaallit Nunaanni akileraarutinut akiliisarputit, ukiunilu kingullerni marlunni akiliisarsimallutit
 • Kalaallit Nunaanni najugaqartuuvutit, ukiunilu kingullerni marlunni najugaqartuusimallutit

Tamatuma saniatigut ingerlatseqatigiiffinnut makku piumasaqaataapput:

 • Ingerlatseqatigiiffik aktiaateqarluni ingerlatseqatigiiffiussaaq, piginneqataassuteqarfiulluni ingerlatseqatigiiffiussaaq, piginneqatigiiffiussaaq imaluunniit piginneqatigiilluni umiarsuaatileqatigiiffiussalluni
 • Ingerlatseqatigiiffiup aningaasaataasa minnerpaamik 2/3‑ii inunnit ataasiakkaanit toqqaannartumik imaluunniit toqqaannanngitsumik pigineqassapput, taannalu
 • Kalaallinut inuiaqatigiinnut aalajangersimasumik attuumassuteqassaaq (piginnittuunermut uppernarsaat aamma inuit allattorsimaffiat)
 • Kalaallit Nunaanni inuit allattorsimaffianni najugaqartuusimassaaq, ukiunilu kingullerni marlunni najugaqartuusimassalluni
 • Ukiuni kingullerni marlunni Kalaallit Nunaanni tamakkiisumik akileraartussaatitaasimassaaq
 • Ingerlatseqatigiiffik ukioq naallugu aningaasaqarnikkut piujuartitsinermik tunngaveqarluni aalisarnissamik qulakkeerinnissimassaaq

Uiluinniarnermi angallatinut malittarisassat immikkut ittut:
Uiluinniarnermi angallatit takissusissaannut piumasaqaateqartoqanngilaq. Angallatit angisuut sinerissap qanittuani aalisarsinnaapput, angallatillu mikinerit avataani aalisarsinnaallutik.

Inuussutissalerinermut piumasaqaatit:
Uiluinniarnerit inuussutissalerinikkut sakkortuumik piumasaqaateqarfiupput. Tamannalu isumaqarpoq aalisarnerup ingerlannerani sapaatip akunneri tamaasa ullormi aalisarfiusumi siullermi uiluinniit misiliutissanik tigusisarnissat pisussaaffiusoq. Tamatuma kingorna uiluiit aalisakkanik missisuisarfimmut nassiutissavatit. Aalisakkanik misissuisarfik danskit Fødevarestyrelsianit akuerineqarsimassaaq. Uiluiit qeqqussat toqunartuinik imaqarsinnaapput, aalisakkanillu misissuisarfiup misissussavaa misiliutissatut nassiunneqartuni qeqqussat toqunartuinik peqarnersoq. Misiliutissanik tigusinermut atatillugu aningaasartuutit illit nammineerlutit tamaasa akilertussaavatit.

Aalisarnermut atortunut tunngatillugu piumasaqaatit:

 • Aalisarnermut atortuutit piginnittup aqqanik aamma/imaluunniit angallatip taaguutaanik ersarissumik ilisarnaaserneqarsimassapput. Ilisarnaatit imermit arrortinneqarsinnaassanngillat.
 • Aalisarnermut atortuutit tamarmik atorneqareeraangata nammineerlutit peerneqartarnissaat akisussaaffigaat. Aalisarnermut atortuutit nalunaaquttap akunneri 24-t iluanni qaqissinnaassanngikkukkit tamanna KANUAANA-mut nalunaarutigissavat. 3 sømilit iluanni tunngaviusumik killeqarfiup iluani atortuutitit annaasimagukkit tamanna aamma kommunimut nalunaarutigissavat.

 

Aqutsiveqarfiit 

Uiluinniarneq aqutsiveqarfinnut arfineq marlunnut agguagaavoq:

 • Nuuk
 • Mudderbugten (aalisarfigeqqusaanngilaq)
 • Attu
 • Sisimiut kujataa
 • Sisimiut avannaa
 • Nassuttooq
 • Kalaallit Nunaata sinnerani

Qinneqarfissaq immersorukku aqutsiveqarfiit sorliit akuersissummik kissaateqarfiginerlugit toqqassavat.

 

Attaveqaatitigut qinnuteqaatit nassiunniarukku (Immersoruk nassiullugulu) 

Uiluinniarnermi aalisarsinnaanermut akuersissutit pillugit qinnuteqassaguit nammineerluni immersuinissamut toortagaq sungaartoq "Ugguuna qinnuteqarit" quppernermi uani qullerpaamiittoq atorlugu qarasaasiakkut qinnuteqarsinnaavutit Immersuiffissaq qarasaasiakkut immersorniarukku nassiunniarukkulu "Immersoruk nassiullugulu" toqqaruk. (NemID-qarnissaq piumasaqaataanngilaq).

Qinnuteqaatinni ilanngussassat makku ilanngutissavatit:

 • Piginnittuunermut uppernarsaat (ingerlatseqatigiiffinnuinnaq attuumassuteqarpoq)
 • Angallatigisappit Søfartsstyrelsenip umiarsuarnut nalunaarsuiffiani nalunaarsorsimaneranut uppernarsaat (qinnuteqartunut/angallatinut nutaanut taamaallaat atuuppoq)
 • Nunami sorlermi najugaqarnermut uppernarsaat, tassanilu uppernarsarneqarsimassaaq angallatigisat Kalaallit Nunaanneersuusoq, ilinnillu pigineqartoq (qinnuteqartunut/angallatinut nutaanut taamaallaat atuuppoq)
 • Angallatip takissusaanut uppernarsaat, tassanilu angallatip pisinnaassusaa uppernarsarneqassaaq (qinnuteqartunut/angallatinut nutaanut taamaallaat atuuppoq)
 • Pisariaqarpat angallammut tunngatillugu pisinermut uppernarsaat atsiugaq, taannalu nunami sorlermi najugaqartuunermut uppernarsaataagallartutut atorneqassaaq
 • Angallatip digitaliusumik qalipaatilerlugu assilineqarnera (angallatinut qinnuteqartunut nutaanut taamaallaat atuuppoq)

 

Ornigullutit qinnuteqaatit tunniukkiartorniarukku (Immersoruk anisillugulu) 

Uiluinniarnissamut akuersissut pillugu qinnuteqarniaruit "Ugguuna qinnuteqarit" quppernermi matumani qullerpaamiittoq atorlugu toortakkap sungaartup toorneratigut qinnuteqarsinnaavutit. Immersuiffissaq Sullissivimmiittoq immersorniarukku saqqummersinniarukkulu "Immersoruk saqqummersillugulu" toqqassavat (NemID-qarnissaq pisariaqanngilaq).

Qinnuteqaat ilanngussassallu attuumassutillit e-mailikkut Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmut nassiunneqassapput.

Qinnuteqaatigisanni ilanngussassat makku ilanngutissavatit:

 • Piginnittuunermut uppernarsaat (ingerlatseqatigiiffinnuinnaq attuumassuteqarpoq)
 • Angallatigisappit Søfartsstyrelsenip umiarsuarnut nalunaarsuiffiani nalunaarsorsimaneranut uppernarsaat (qinnuteqartunut/angallatinut nutaanut taamaallaat atuuppoq)
 • Nunami sorlermi najugaqarnermut uppernarsaat, tassanilu uppernarsarneqarsimassaaq angallatigisat Kalaallit Nunaanneersuusoq, ilinnillu pigineqartoq (qinnuteqartunut/angallatinut nutaanut taamaallaat atuuppoq)
 • Angallatip takissusaanut uppernarsaat, tassanilu angallatip pisinnaassusaa uppernarsarneqassaaq (qinnuteqartunut/angallatinut nutaanut taamaallaat atuuppoq)
 • Pisariaqarpat angallammut tunngatillugu pisinermut uppernarsaat atsiugaq, taannalu nunami sorlermi najugaqartuunermut uppernarsaataagallartutut atorneqassaaq
 • Angallatip digitaliusumik qalipaatilerlugu assilineqarnera (qinnuteqartunut/angallatinut nutaanut taamaallaat atuuppoq)

 

Suliamut ingerlatseriaaseq 

Qinnuteqaatit nassiutereerukku aalisarsinnaanermut akuersissummik suliaqarneq aallartissaaq.

Sullissivik aqqutigalugu qinnuteqaatit nassiussimagukku (immersoruk nassiullugulu) qinnuteqaatit Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmut toqqaannartumik nassiunneqassaaq, tassanilu qinnuteqaatit suliarineqassaaq. Qinnuteqaaterpit tigusimaneranut tunngatillugu uppernarsaammik mailikkut nassinneqarumaarputit.

Immersuiffissaq sullissivik.gl aqqutigalugu immersorsimagukku, tamatumalu kingorna qinnuteqarfissaq (immersoruk saqqummersillugulu) saqqummersinniarukku, qinnuteqaatip Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmut nassiunnissaanut nammineerlutit akisussaassaatit. Tamatuma kingorna qinnuteqaatigisat Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmiit suliarineqassaaq.

Taamaaliornerni marluusuni qinnuteqaat Aalisarnermut Immikkoortortaqarfimmi sulianik suliarinnittartumut attuumassutilimmut ingerlateqqinneqarumaarpoq.

Qinneqaaterpit suliatigut suliarneqarnera qinnuteqarnissamut piffissaliussap kingornagut aallartissaaq. Amerlanertigut decembarip naalernerani januarilluunniit aallartinnerani qinnuteqaatinnut akissummik tigusaqassaatit. Qinnuteqaativit suliarineqarnissaanut paasissutissat amigarpata attavigineqarumaarputit.

Qinnuteqaatigisat akuerineqarsimanersoq itigartitsinneqarsimanersorluunniit maili nassiussat aqqutigalugu akineqarumaarputit.

 

Allannguutit 

Aalisarsinnaanermut akuersissummi paasissutissanik allanngortoqarsimappat tamanna Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmut paasissutissiissutigissallugu pisussaaffeqarputit. Assersuutaasinnaapput ingerlatseqatigiiffiutit angallataatilluunniit pillugit allannguinerit.

Allannguinerit pillugit tigusaqartoqariarpat nutaamik akuersissusiuunneqassaatit, tassanilu paasissutissat nutaat ilanngunneqassapput.

Inuussutissarsiutigalugu aalisartutut paasissutissat eqqortut tunngavigalugit aalisarnermik ingerlatannut akuersissummik peqarnissat illit akisussaaffigivat.

 

Piffissaliussat 

Ukiup tulliani saattuarnissamut kingusinnerpaamik qinnuteqarfissaq tassaavoq 30. november.
Aatsaat qinnuteqarnissamut piffissaliussap 30. novembarip kingorna suliamik suliarinninneq aallartissaaq.

 

Maalaaruteqarneq 

Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfiup aalajangiinerta maalaarutigineqarsinnaanera periarfissaanngilaq.

 

Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: aalisa@nanoq.gl
Nittartagaq: www.apn.gl