airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ansøg om fiskeri efter kammuslinger

Ansøg her

Generelt 

Er du eller vil du være erhvervsfisker, skal du have en licens for at kunne fiske efter kammuslinger. Vær opmærksom på, at det kun er fartøjer over 6 meter som kan få udstedet licens til kammuslinger.

Du skal også være opmærksom på de særlige krav og regler om hygiejne som følger dansk lovgivning. Du har pligt til at holde dig orienteret om krav og betingelser for fiskeriet.

 

Betingelser 

Er du eller vil du være erhvervsfisker, skal du have en licens for at kunne drive kystnært fiskeri efter kammuslinger. En fiskerilicens er en tilladelse til at drive erhvervsmæssigt fiskeri efter kvoterede og regulerede arter.

Derudover skal du have opfyldt en række krav og kriterier for at kunne få udstedt en licens

Du kan søge om licens som:
 • Enkeltperson
 • Partrederi
 • Selskab

En fiskerilicens gælder til fiskeri:
 • Efter én bestemt art
 • I ét bestemt område
 • I 1 år fra 1. januar til 31. december

Betingelser for fiskefartøjer i kystnært fiskeri
 • Hvis dit fiskefartøj er over 6 meter langt skal det være godkendt som erhvervsfartøj og være registreret i søfartsstyrelsen. Du har selv ansvar for at få dit fartøj registeret. Du skal vedlægge dokumentation for registrering af dit fartøj som en del af ansøgningen til en fiskerilicens.
 • Hvis dit fiskefartøj er over 6 meter langt skal du vedlægge nationalitetsbeviset som beviser at dit fartøj er grønlandsk og ejet af dig og målebrevet som viser fartøjets dimensioner sammen med ansøgningen til et fiskerilicens.

 

Forvaltningsområder 

Fiskeriet efter kammuslinger er opdelt i 7 forvaltningsområder:

 • Nuuk
 • Mudderbugten (lukket)
 • Attu
 • Sisimiut-syd
 • Sisimiut-nord
 • Nordre-Strømfjord
 • øvrige Grønland

 

Ansøgning 

Ønsker du at ansøge om fiskerilicens til kystnært fiskeri efter kammuslinger, skal du udfylde et ansøgningsskema.

Vær opmærksom på at Departementet for Fiskeri og Fangst udsteder licenser for ét kvoteår ad gangen og at du derfor skal søge om en ny licens hvert år. Et kvoteår går fra 1. januar til 31. december.

Du skal udfylde ansøgningsskemaet korrekt og vedlægge følgende bilag:

 • Gældende ejerbog for selskabet
 • Kopi af målebrev på fartøj
 • Kopi af nationalitetsbevis for fartøj

Klik her og send din ansøgning om fiskerilicens til fiskeri efter kammuslinger

 

Procedure for indsendt ansøgning 

Når du har indsendt en ansøgning om fiskerilicens til kystnært fiskeri efter kammuslinger, bliver den registreret af Departementet for Fiskeri og Fangst og du modtager en bekræftelse på at de har modtaget din ansøgning. Har Departementet brug for flere oplysninger fra dig for at kunne behandle din ansøgning, vil du blive kontaktet.

 • Ansøgningsfristen for fiskeri efter kammuslinger er den 30. november. Først efter ansøgningsfristen behandles alle ansøgningerne.
 • Naalakkersuisut fastsætter hvert år en totalt tilladt fangstmængde (TAC) for kammuslinger.
 • Det er Naalakkersuisut som fordeler kvoterne mellem ansøgerne
 • Når sagsbehandlingen er overstået og Naalakkersuisut har fordelt kvoterne udstedes licenser til de ansøgere som har fået tildelt kvoter og der sendes et begrundet afslag til de ansøgere som der ikke har fået tildelt en kvote.
 • Du vil typisk modtage et svar på din ansøgning i slutningen af december måned eller starten af januar.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsproceduren, er du meget velkommen til at kontakte Departementet for Fiskeri og Fangst.

 

Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfrist for fiskeri efter kammuslinger for det kommende år er den 30. november.

Først efter ansøgningsfristen, den 30. november vil sagsbehandlingen påbegyndes.

 

Klage 

Du kan som udgangspunkt ikke klage over en myndigheds skønsudøvelse. I tilfælde af at din ansøgning bliver afvist, vil du modtage en begrundelse. Hvis du mener at beslutningen bygger på et forkert grundlag eller en misforståelse, kan du klage til Departementet for Fiskeri og Fangst som kan tage din sag op til genvurdering. Du skal sende din klage til Departementet for Fiskeri og Fangst hurtigst muligt efter du har modtaget afslag.

Din klage skal være skriftlig og du skal skrive hvorfor og hvad du klager over. Husk også at vedlægge en kopi af den afgørelse, du ønsker at klage over, da dette vil hjælpe sagsbehandlingen.

Departementet for Fiskeri og Fangst vil tage din klage til overvejelse og vil kontakte dig når vi har gennemgået din sag.

 

Læs også

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Departementet for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: aalisa@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl