airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ansøg om kystnært fiskeri efter stenbider

Generelt 

Er du eller vil du være erhvervsfisker, skal du altid have en fiskerilicens for at kunne fiske efter stenbider. En fiskerilicens er en tilladelse til at drive erhvervsmæssigt fiskeri eller fritidsfiskeri efter kvoterede og regulerede arter.

Du kan søge om licens som:

 • Enkeltperson
 • Partrederi
 • Selskab

En fiskerilicens gælder til fiskeri:

 • Efter én bestemt art
 • I ét bestemt område
 • I 1 år fra 1. januar til 31. december

Fiskeriet efter stenbider forvaltes ud fra en forvaltningsplan og er certificeret af Marine Stewardship Council (MSC).

Læs forvaltningsplanen for stenbiderhunner i Vestgrønland.

 • Du er forpligtet til at sætte kontaktoplysninger som navn og efternavn, fartøjsnavn og fartøjets GR-nummer på dit fiskeriudstyr.
 • Du er forpligtig til at hale mistet fiskeriudstyr op og ved mislykket ophalingsforsøg, er du forpligtet til at rapportere mistet fiskeudstyr hos din kommune og gflk@nanoq.gl

Betingelser 

Når du ansøger om erhvervsfiskeri, skal du vedhæfte nedenstående relevante bilag:

 • Maritimuddannelsespapir vedlægges
 • Udtalelse fra fisker- og fangerforening
 • Udtalelse fra arbejdsgiver fra fiskeriet
 • Udtalelse fra erhvervskonsulenten

Betingelser for fiskefartøjer i kystnært fiskeri:

 • Hvis dit fiskefartøj er over 6 meter langt, skal det være godkendt som erhvervsfartøj og være registreret i Søfartsstyrelsen. Du har selv ansvaret for at få dit fartøj registeret. Du skal vedlægge dokumentation for registrering af dit fartøj som en del af ansøgningen en fiskerilicens.
 • Hvis dit fiskefartøj er over 6 meter langt, skal du vedlægge nationalitetsbeviset som beviser at dit fartøj er grønlandsk og ejet af dig og målebrevet som viser fartøjets dimensioner sammen med ansøgningen til en fiskerilicens.

Forvaltningsområder 

Fiskeriet efter stenbider er opdelt i 7 forvaltningsområder:

 • NAFO 1A (Qasigiannguitt, Ilulissat, Qeqertarsuaq, Uummannaq og Upernavik)
 • NAFO 1Ba (Aasiaat)
 • NAFO 1Bb (Sisimiut)
 • NAFO 1C (Maniitsoq)
 • NAFO 1D (Nuuk)
 • NAFO 1E (Paamiut)
 • NAFO 1F (Sydgrønland)

Du kan kun få licens til to forvaltningsområder per kvoteår. Det ene område skal være der, hvor du har bopæl.

Det andet område skal være et tilstødende forvaltningsområde (naboområde).

Fiskeriperiode 

Fiskerisæsonen for stenbiderhunner starter tidligst 1. april, og slutter senest 15. juli. Fiskeriperioden er forskellig for hvert forvaltningsområde, men varer i højst 60 dage. Antal fiskedage fastsættes hvert år samtidigt med TAC’en.

Starttidspunktet for fiskeriet fastlægges på ny i hver sæson og for et samlet NAFO-underområde ad gangen, dog med undtagelse af NAFO 1B, som yderligere er opdelt i 2 områder.

Det er den lokale fabriksledelse og fiskerrepræsentant, der anbefaler myndighederne, hvornår fiskeriet skal starte. Departementet for Fiskeri og Fangst tager den endelig beslutning.

Departementet for Fiskeri og Fangst meddeler åbning og lukning af fiskeriet specifikt for hvert defineret underområde.

Du må ikke fiske efter stenbiderhunner i perioden 16. juli – 1.april.
Du må ikke fiske efter stenbiderhanner i perioden 16.juli – 31. januar.

Ansøgning 

Ønsker du at ansøge om fiskerilicens til kystnært fiskeri efter stenbider, skal du henvende dig til erhvervskonsulenten i din kommune.

Licensen gælder for 1 kvoteår ad gangen, og du skal derfor søge om en ny licens hvert år. Et kvoteår går fra den 1. januar til den 31. december.

Du skal dog være opmærksom på, at din licens først gælder fra den dato, som står på licensen og kun frem til kvoteårets slutning.

Procedure for indsendt ansøgning 

Ansøgninger til kystnære fiskerilicenser sker hos din hjemkommune. Opfylder du de krav, der er for erhvervsfiskere kan du få udstedt en licens.
Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få licens til fiskeri efter stenbider, hvis du ikke tidligere har haft licens til stenbider (ny aktør). Dette er gældende i en 2-årig periode fra 31.marts 2021 – 28. februar 2023.

Fiskeri med joller

 • Skal du forny din jollelicens, så kan kommunen udstede licensen til dig

Fiskeri med fartøjer

 • Skal du forny din fartøjslicens, så vil kommunen videresende din ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst som vil behandle din ansøgning

 

Du vil typisk få svar på din ansøgning inden for 10 dage. Hvis der mangler information for at din ansøgning kan blive behandlet, vil du blive kontaktet.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsproceduren, er du meget velkommen til at kontakte Departementet for Fiskeri og Fangst.

Frister 

Du kan ansøge om licens til stenbider hele året.

 

Klage 

Du kan som udgangspunkt ikke klage over en myndigheds skønsudøvelse. I tilfælde af at din ansøgning bliver afvist vil du modtage en begrundelse. Hvis du mener at beslutningen bygger på et forkert grundlag eller en misforståelse kan du klage til Departementet for Fiskeri og Fangst som kan tage din sag op til genvurdering. Du skal sende din klage til Departementet for Fiskeri og Fangst hurtigst muligt efter du har modtaget afslag.

Din klage skal være skriftlig og du skal skrive hvorfor og hvad du klager over. Husk også at vedlægge en kopi af den afgørelse, du ønsker at klage over, da dette vil hjælpe sagsbehandlingen.

Departementet for Fiskeri og Fangst vil tage din klage til overvejelse og vil kontakte dig når vi har gennemgået din sag.

Læs også

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Departementet for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: aalisa@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl