airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ansøg om licens til fiskeri efter laks

Ansøg her

Generelt 

Er du eller vil du være erhvervsfisker, skal du have en licens for at kunne fiske efter laks. I det kystnære fiskeri efter laks fastsættes en kvote der først bliver fordelt på forvaltningsområderne og derefter bliver områdemængden delt mellem erhversfiskere og fritidsfiskere.

Laksefiskeriet er et subsistensfiskeri og det er derfor ikke tilladt at eksporter laks eller indhandle laks. Derfor kan du som erhvervsfisker kun sælge til brættet og offentlige institutioner.

Der findes en forvaltningsplan for laks som du kan tilgå her og læse nærmere om reglerne for fiskeriet efter laks: Forvaltningsplan for fiskeri efter laks.

Betingelser 

Er du eller vil du være erhvervsfisker, skal du have en fiskerilicens for at kunne drive kystnært fiskeri efter laks. For at få udstedt en licens til fiskeri efter laks kræver det, at du har fremsendt fangstrapportering fra det foregående år inden for fristen.

En fiskerilicens er en tilladelse til at drive erhvervsmæssigt fiskeri efter kvoterede og regulerede arter.

Du kan søge om licens som:

 • Enkeltperson
 • Partrederi
 • Selskab

En fiskerilicens gælder til fiskeri:
 • Efter én bestemt art
 • I ét bestemt område
 • Fra udstedelsesdatoen på licensen til 31. december af det pågældende år.

Kriterier til erhvervsfiskeri med for fartøjer i kystnært fiskeri
 • At du har en jolle op til eller på 6 meter. Eller
 • Hvis dit fiskefartøj er over 6 meter lang må den max være 12,8 meter (42 fod) og skal det være godkendt som erhvervsfartøj og være registreret i søfartsstyrelsen. Du har selv ansvar for at få dit fartøj registeret. Du skal vedlægge dokumentation for registrering af dit fartøj som en del af ansøgningen til en fiskerilicens.
 • Hvis dit fiskefartøj er over 6 meter lang skal du vedlægge nationalitetsbeviset som beviser at dit fartøj er grønlandsk og ejet af dig og målebrevet som viser fartøjets dimensioner sammen med ansøgningen til fiskerilicens.

Forvaltningsområder 

Laksefiskeriet er opdelt i 3 forvaltningsområder:

 • Nordvestgrønland (nord for 64°15'N)
 • Sydvestgrønland (syd for 64°15'N)
 • Kapisillit (fiskeri i elven og 1000 m fra udmundingen)
 • Østgrønland (hele kysten)

Fiskerisæson 

Naalakkersuisut fastsætter efter samråd med KNAPK fiskerisæsonen for laksefiskeriet inden for de nedenstående perioder.

 Forvaltningsområde:   Fiskeriperiode: 
 Nordvest  1/9 - 31/10
 Sydvest  1/8 - 30/9
 Kapisillit  1/8 - 30/9
 Øst  15/8 - 15/10

Krav til fiskeudstyr 

Til erhvervsfiskeri, må du benytte følgende redskaber:

 • Kroge og
 • Maksimalt 20 garn af 2000 knuder med maskestørrelse på 140 mm


Bemærk
Det er ikke tilladt at benytte drivgarn, og der må ikke benyttes nogle former for garn i Kapisillit elven eller fra mundingen og 1000 meter ud.

Ansøgning 

Ønsker du at ansøge om fiskerilicens til kystnært fiskeri efter laks, skal du henvende dig til erhvervskonsulenten i din kommune.

Licensen gælder for 1 kvoteår ad gangen, og du skal derfor søge om en ny licens hvert år. Et kvoteår går fra den 1. januar til den 31. december. Du skal dog være opmærksom på, at din licens først gælder fra den dato, som står på licensen og kun frem til kvoteårets slutning.

For at får udstedt en lakselicens kræver det, at du har fremsendt rettidigt fangstrapportering fra det foregående år også selv om du ikke har fanget noget, dette gælder både for erhvervsfiskere og fritidsfiskere.

Klik her for at ansøge om fiskerilicens til laks

Skal du ansøge som ny aktør er der følgende kriterier:

 • Du er mellem 18 og 29 år ved ansøgningstidspunktet.
 • Du har en maritimuddannelse eller kan dokumentere at du har tilsvarende fiskerikundskaber. Tilsvarende fiskeri kundskaber skal kunne dokumenteres med en udtalelse fra din fisker- og fangerforening, en udtalelse fra din arbejdsgiver fra fiskeriet og/eller en udtalelse fra din erhvervskonsulent.
 • Du ejer en erhvervsjolle eller et fartøj.
 • Du ejer det relevante fiskeriudstyr.
 • Hvis du får tildelt en fiskerilicens, gælder den for det forvaltningsområde der er tættest på din bopæl.

Når du ansøger som ny aktør, skal du vedhæfte nedenstående bilag:
 • Maritimuddannelsespapir vedlægges
 • Udtalelse fra fisker- og fangerforening
 • Udtalelse fra arbejdsgiver fra fiskeriet
 • Udtalelse fra erhvervskonsulenten
 • Fartøjets målebrev, nationalitetsbevis og ejerbog.

Procedure for ansøgninger 

Ansøgninger til kystnære fiskerilicenser sker hos ens hjemkommune. Opfylder du de krav, der er for erhvervsfiskere, kan du få udstedt en licens.

Fiskeri med joller

 • Skal du forny din jollelicens, så kan kommunen udstede licensen til dig.
 • Søger du om fiskerilicens til jolle for første gang (som ny aktør), så vil kommunen videresende din ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst som vil behandle din ansøgning.

Fiskeri med fartøjer
 • Skal du forny din fartøjslicens, så vil kommunen videresende din ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst som vil behandle din ansøgning
 • Søger du om fiskerilicens til fartøj for første gang (som ny aktør), så vil kommunen videresende din ansøgning til


Du vil typisk få svar på din ansøgning inden for 14 dage. Hvis der mangler information for at din ansøgning kan behandles vil du blive kontaktet.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsproceduren, er du meget velkommen til at kontakte Departementet for Fiskeri og Fangst.

Rapportering 

Du skal rapportere alle dine laksefangster til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK), HVER gang du har røgtet dit garn eller har fanget laks med krog eller stang.

Du skal rapportere, selv hvis du ikke har fanget noget.

Hvis du ikke har rapporteret til GFLK senest 14 dage efter fiskerisæsonen er afsluttet, vil du ikke få licens i det næste år.

Klik her og rapporter din laksefangst

 

Læs også

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Departementet for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: aalisa@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl