airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ansøg om licens til kystnært fiskeri efter torsk

Generelt 

Er du eller vil du være erhvervsfisker, skal du altid have en licens for at kunne fiske efter torsk.

Fiskeriet efter torsk foregår som olympisk fiskeri, hvor der er én kvote for hele det kystnære område i Grønland. Der er altså tale om at alle kystnære fiskere fisker på den samme kvote.

 

Betingelser 

Er du eller vil du være erhvervsfisker, skal du have en fiskerilicens for at kunne drive kystnært fiskeri efter torsk. En fiskerilicens er en tilladelse til at drive erhvervsmæssigt fiskeri efter kvoterede og regulerede arter.

 • Du er forpligtig til at sætte kontaktoplysninger som navn efternavn, fartøjsnavn fartøjets GR nummer på dine fiskeriudstyr.
 • Du er forpligtig til at hale mistede fiskeriudstyr op og ved mislykket ophalings forsøg er du forpligtig til at rapportere mistede fiske udstyr hos din kommune og gflk@nanoq.gl.

Hvis du vil fiske efter regulerede og kvoterede fiskearter, skal du søge om en licens hvis du er eller vil være:
 • Erhvervsjollefisker,
 • Fartøjsfisker eller

Derudover skal du have opfyldt en række krav og kriterier for at kunne komme i betragtning i din ansøgning.

Du kan søge om licens som:
 • Enkeltperson
 • Partrederi
 • Selskab

En fiskerilicens gælder til fiskeri:
 • Efter én bestemt art
 • I ét bestemt område
 • I 1 år fra 1. januar til 31. december

Krav og kriterier til ansøgning om erhvervsmæssig fiskeri med jolle

Når du ansøger om erhvervsfiskeri med jolle skal du vedhæfte nedenstående relevante bilag:
 • Maritimuddannelsespapir vedlægges
 • Udtalelse fra fisker- og fangerforening
 • Udtalelse fra arbejdsgiver fra fiskeriet
 • Udtalelse fra erhvervskonsulenten

Betingelser for fiskefartøjer i kystnært fiskeri
 • Hvis dit fiskefartøj er over 6 meter langt skal det være godkendt som erhvervsfartøj og være registreret i søfartsstyrelsen. Du har selv ansvar for at få dit fartøj registeret. Du skal vedlægge dokumentation for registrering af dit fartøj som en del af ansøgningen til en fiskerilicens.
 • Hvis dit fiskefartøj er over 6 meter langt skal nationalitetsbeviset som beviser at dit fartøj er grønlandsk og ejet af dig og målebrevet som viser fartøjets dimensioner sammen med ansøgningen til et fiskerilicens.

 

Ansøgning 

Ønsker du at ansøge om fiskerilicens til kystnært fiskeri efter torsk, skal du henvende dig til erhvervskonsulenten i din kommune.

Licenser udstedes til kystnært og havgående fiskeri. Licensen gælder for 1 kvoteår ad gangen, og du skal derfor søge om en ny licens hvert år. Et kvoteår går fra den 1. januar til den 31. december.

Du skal dog være opmærksom på, at din licens først gælder fra den dato, som står på licensen og kun frem til kvoteårets slutning.

 

Frister 

Du kan ansøge om licens til kystnært fiskeri efter torsk hele året.

 

Procedure for indsendt ansøgning 

Ansøgninger til kystnære fiskerilicenser sker hos din hjemkommune. Opfylder du de krav, der er for erhvervsfiskere kan du få udstedt en licens.

Fiskeri med joller

 • Skal du forny din jollelicens, så kan kommunen udstede licensen til dig
 • Søger du om fiskerilicens til jolle for første gang, så vil kommunen videresende din ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst som vil behandle din ansøgning

Fiskeri med fartøjer
 • Skal du forny din fartøjslicens, så vil kommunen videresende din ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst som vil behandle din ansøgning
 • Søger du om fiskerilicens til fartøj for første gang, så vil kommunen videresende din ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst som vil behandle din ansøgning.

Du vil få svar på din ansøgningen inden for 14 dage. Hvis der mangler information for at din ansøgning kan behandles, vil du blive kontaktet.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsproceduren, er du meget velkommen til at kontakte Departementet for Fiskeri og Fangst.

 

Klage 

Du kan som udgangspunkt ikke klage over en myndigheds skønsudøvelse. I tilfælde af at din ansøgning bliver afvist vil du modtage en begrundelse. Hvis du mener at beslutningen bygger på et forkert grundlag eller en misforståelse kan du klage til Departementet for Fiskeri og Fangst som kan tage din sag op til genvurdering. Du skal sende din klage til Departementet for Fiskeri og Fangst hurtigst muligt efter du har modtaget afslag.

Din klage skal være skriftlig og du skal skrive hvorfor og hvad du klager over. Husk også at vedlægge en kopi af den afgørelse, du ønsker at klage over, da dette vil hjælpe sagsbehandlingen.

Departementet for Fiskeri og Fangst vil tage din klage til overvejelse og vil kontakte dig når vi har gennemgået din sag.

 

Læs også

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Departementet for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: aalisa@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl