airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fartøjskvoter til hellefisk

Generelt 

Reglerne for fartøjer, der fisker efter hellefisk kystnært i forvaltningsområde Diskobugten, Upernavik og Uummannaq adskiller sig fra reglerne for jollefiskere som fisker i forvaltningsområdet.

For fartøjerne er der Individuelle Omsættelige Kvoter (IOK), hvilket betyder at du skal eje en kvoteandel for at kunne fiske efter hellefisk med fartøj.

Naalakkersuisut fastsætter hvert år kvoten for hellefisk. Fartøjskvoten fordeles til de forskellige kvoteejere efter den andel af kvoten som de ejer. Når du går i gang med dit fiskeri efter hellefisk som kvoteandelsejer, bliver alt din fangst fratrukket ved indhandling fra din kvote.

 

Betingelser 

Ejer du en kvoteandel eller vil du købe en kvoteandel af fartøjskvoten for hellefisk i forvaltningsområde Diskobugt, Upernavik og Uummannag skal du opfylde en række betingelser og forpligtelser:

 • Hvis du har et selskabet skal det enten være et aktieselskab, et anpartsselskab, et andelsselskab eller et partrederi
 • Du skal have fast tilknytning til det grønlandske samfund,
 • Du skal have folkeregisteradresse i Grønland og have haft folkeregisteradresse i Grønland i de 2 forudgående år,
 • Du skal være fuldt skattepligtige i Grønland og have været fuldt skattepligtige i Grønland i de 2 forudgående kalenderår,Du er forpligtig til at sætte kontaktoplysninger som navn, efternavn, fartøjsnavn, fartøjets GR nummer på dit fiskeriudstyr.
 • Du er forpligtig til at hale mistede fiskeriudstyr op og ved mislykket ophalings forsøg er du forpligtig til at rapportere mistet fiskeriudstyr hos din kommune og gflk@nanoq.gl

Betingelser for fiskefartøjer i kystnært fiskeri

 • Hvis dit fiskefartøj er over 6 meter langt skal det være godkendt som erhvervsfartøj og være registreret i søfartsstyrelsen. Du har selv ansvar for at få dit fartøj registeret. Du skal vedlægge dokumentation for registrering af dit fartøj som en del af ansøgningen til en fiskerilicens.
 • Fartøjet der må benyttes til fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområde 46 må max. have en størrelse på 75 BRT/120 BT.
 • Fartøjet der må benyttes til fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområde 47 må max. have en størrelse på 19,99 BRT/31,99 BT.
 • Hvis dit fiskefartøj er over 6 meter langt skal du vedlægge nationalitetsbeviset som beviser at dit fartøj er grønlandsk og ejet af dig og målebrevet som viser fartøjets dimensioner sammen med ansøgningen til fiskerilicens.

 

Kvotefleks 

Lovgivningen åbner mulighed for fleksibel kvoteudnyttelse i fiskeriet efter hellefisk med fartøj, så du i et vist omfang kan fiske uopfiskede årskvotemængder i det efterfølgende år. Ligeledes kan du fiske forud på årskvotemængden for det kommende år. Ordningen kaldes i daglig tale blot `kvotefleks´. Der kan flekses begge veje – forud og bagud:

 • Årskvotemængder, der ikke fiskes i et bestemt år kan fiskes frem til og med 01. juli i det efterfølgende år. Det sker ved, at Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (herefter benævnt Departementet) fremfører restmængden fra det forudgående år til det aktuelle kvoteår. Uopfiskede årskvotemængder fremføres automatisk af Departementet som også udsteder en tilrettet licens. Fremførte årskvotemængder er ikke salgbare og skal være opfiskede senest den 01. juli.
 • Et rederi, der har fisket hele sin årskvote inden årets udgang, kan fra den 15. november, bede Departementet om lov til, atstarte fiskeri på det efterfølgende års kvote. Det sker ved, at kontakte Departementet om at få en bestemt kvotemængde tilført indeværende kvoteår. Departementet fratrækkermængden fra den kvote, rederiet får til rådighed det efterfølgende kvoteår på baggrund af sin kvoteandel. Denne operation foretages af Departementet som derefter sender dig en tilrettet licens..

 

Procedure 

 • Kvotesystemet for hellefisk er baseret på individuelle omsættelige kvoter (IOK). Det betyder, at fartøjsejerne ejer en kvoteandel af den samlede TAC (Totale Tilladte Fangstmængde). Dette betyder at fartøjsejerne skal købe kvoteandel og kvotemængder for at kunne deltage i fiskeriet efter hellefisk med fartøj.
 • Ejer du en kvoteandel, vil Departementet hvert år fremsende din fiskerilicens som fastsætter din kvote ud fra den andel du ejer. Denne fremsendes når Naalakkersuisut har fastsat TAC’en.
 • Ejer du en kvoteandel kan du tilkøbe yderligere kvotemængde af ejere der ønsker at sælge. Departementet skal godkende alle kvotehandler for at sikre at du har de handlede mængder er til rådighed. Derfor skal alle aftaler om køb og salg fremsendes til godkendelse hos Departementet på aalisa@nanoq.gl. Betingelsen for at købe kvotemængde er at man har kvoteandele i forvaltningsområde Diskobugten, Uummannaq og Upernavik.
 • Når Departementet har godkendt handlen, sender Departementet nye fiskerilicenser til dig.

 

Køb og Salg af kvoteandele 

Kvotesystemtet for hellefisk i forvaltningsområde Diskobugt, Upernavik og Uummannaq er baseret på individuelt omsættelige kvoter (IOK). Det betyder at, du eller dit selskab ejer en kvoteandel af den samlede TAC (Totalt Tilladte Fangsmængde). Derfor skal du købe en kvoteandel og kvotemængder for at kunne deltage i fiskeriet efter hellefisk med fartøj i forvaltningsområdet.

Hvis du vil købe en kvoteandel, kan du gøre det af de forskellige kvoteejere på kvotebørsen for hellefisk. Kvotebørsen er en oversigt over uopfiskede kvotemængder. Du kan få oversigten sendt til dig, ved at henvende dig til til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK). Departementet skal godkende alle handler med hellefiskekvoter for at sikre, at du har de mængder til rådighed som du vil sælge Derfor skal sende alle aftaler om køb og salg til Departementet på aalisa@nanoq.gl

Hent udfyldningsskema for indgået aftale om køb/salg af årskvote for hellefisk, eller kvoteandele for det kystnære fiskeri efter hellefisk.

 

Læs også

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl