airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Licitationer, salg og høringer

Rådgivning ved udvidelse af idrætshal i Sisimiut med svømmehal 

Qeqqata Kommunia udbyder hermed rådgivning i forbindelse med projektering af udvidelse af Idrætshal i Sisimiut med svømmehal.

Opgaven omhandler dels tilstandsregistrering og opstilling af renoveringsbehov for idrætshal i Sisimiut. Idrætshallen er opført 1971-79, udvidet 2006 med fitnessrum og er på 2232m2.
Derudover omhandler opgaven udarbejdelse af dispositionsforslag for udvidelse med svømmehal og opstilling af udkast til fondsansøgning.

Arbejdet vil blive tildelt efter det for kommunen mest fordelagtige tilbud.

Tilstandsregistrering, opstilling af renoveringsbehov og dispositionsprojekt for svømmehal forventes udført i perioden februar 2021 – juni 2021. Fortsættelse med efterfølgende projektforslag og udbudsprojekt vil afhænge af hvornår der skaffes fondstilsagn og/eller bevilling til det videre arbejde.

Tidspunktet og sted for licitation vil fremgå af udbudsskrivelsen.
Udbudsmaterialet kan bestilles hos: mijo@qeqqata.gl tlf. 867395


Qeqqata Kommunia
Området for Teknik og Miljø
Guutaap Aqq. 5, B-1295
3911 Sisimiut

 

Etablering af afløbsledningi Ivissuit, Maniitsoq 

På vegne af bygherren, Qeqqata Kommunia, ved Området for Teknik og Miljø i Maniitsoq, udbydes hermed ovenstående opgave i offentlig licitation.

Opgaven omfatter: Etablering af afløbsledning i Ivissuit, Maniitsoq

Arbejdet udbydes i følgende entrepriser:

  • Entreprise nr. 1:Jordarbejder
  • Entreprise nr. 2: VVS-arbejder
  • Entreprise nr. 3:El-arbejder

Det er muligt at afgive tilbud på én eller flere af ovennævnte entrepriser samt bud i storentreprise.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet ”laveste pris”, jf. Særlige Betingelser for projektet.

Alle arbejder forventes afleveret 30.09.2020.

Udbudsmaterialet bestilles og kan leveres fra 04.05.2020 ved henvendelse til Masanti A/S, Postboks 109, 3912 Maniitsoq, tlf. 81 31 32, e-mail: masanti@masanti.gl. Materialet kan bestilles gratis i elektronisk PDF-udgave. Udbudsmaterialet kan tillige mod betaling rekvireres i papirform.

For at komme i betragtning skal tilbudsgiveren dokumentere med erklæring fra skattemyndigheden, at tilbudsfirmaet ikke har forfalden gæld til det offentlige på over 10 % af entreprisesummen, og ved erklæring fra pengeinstitut at tilbudsgiver kan stille den nødvendige sikkerhed jf. AP95 § 6.

Licitationen holdes 02.06.2020 hos Masanti A/S, Niels Lynge-p Aqq. 14, 3912 Maniitsoq.

På vegne af Qeqqata Kommunia

Masanti A/S
Niels Lynge-p Aqq. 14 • Postboks 109 • 3912 Maniitsoq

E-mail: mik@masanti.gl

Tlf.: 81 31 32