airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Lokaludvalg i Maniitsoq

Qeqqata Kommunia ønsker at øge borgernes medindflydelse i kommunale beslutningsprocesser. Lokaludvalgets formål er at styrke lokaldemokratiet, fremme samarbejde mellem lokalområdets beboere, foreninger, kommunale politikere og myndigheder, samt bevare og videreudvikle lokalsamfundene og disses fysiske, kulturelle og demokratiske muligheder og værdier.

Lokaludvalget råder over et dispositionsbeløb, der kan anvendes til aktiviteter, der styrker fællesskabet og livskvaliteten i området, samt skaber dialog og netværk og udvikler det kulturelle, musikalske, sportslige og kunstneriske fritidsliv i byen.

Hanne Heilmann (medlem, Hanne Heilmann (formand) Malu Ostermann (næstformand)

Formand, Hanne Heilmann  

Næstformand, Malu Ostermann 

Medlem, Hanne Heilmann  

Kontakt 

Lokaludvalget i Maniitsoq kan træffes ved henvendelse til qeqqata@qeqqata.gl eller til Staben:

Per Andersen
pean@qeqqata.gl
+299817802