airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Lokaludvalg i Maniitsoq

Qeqqata Kommunia ønsker at øge borgernes medindflydelse i kommunalbeslutningsprocesser. Lokaludvalgets formål er at styrke lokaldemokratiet, fremme samarbejde mellem lokalområdets beboere, foreninger, kommunale politikere og myndigheder, samt bevare og videreudvikle lokalsamfundene og disses fysiske, kulturelle og demokratiske muligheder og værdier.

Lokaludvalget råder over et dispositionsbeløb, der kan anvendes til aktiviteter, der styrker fællesskabet og livskvaliteten i området, samt skaber dialog og netværk og udvikler det kulturelle, musikalske, sportslige og kunstneriske fritidsliv i byen.

Josva Lyberth, Formand for Lokaludvalget 

Peter Poulsen, Næstformand for Lokaludvalget 

Hanne Heilmann 

Hans Heilmann 

Nikolaj Rosing 

Kontakt 

Lokaludvalget i Maniitsoq kan træffes ved henvendelse til qeqqata@qeqqata.gl eller til Staben:
Maria Blichfeldt Petersen
mabp@qeqqata.gl
+299817804