airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Lokaludvalg i Sisimiut

Qeqqata Kommunia ønsker at øge borgernes medindflydelse i kommunalbeslutningsprocesser. Lokaludvalgets formål er at styrke lokaldemokratiet, fremme samarbejde mellem lokalområdets beboere, foreninger, kommunale politikere og myndigheder, samt bevare og videreudvikle lokalsamfundene og disses fysiske, kulturelle og demokratiske muligheder og værdier.

Lokaludvalget råder over et dispositionsbeløb, der kan anvendes til aktiviteter, der styrker fællesskabet og livskvaliteten i området, samt skaber dialog og netværk og udvikler det kulturelle, musikalske, sportslige og kunstneriske fritidsliv i byen.

KONTAKT
Lokaludvalget i Sisimiut kan træffes ved henvendelse til qeqqata@qeqqata.gl eller til direktionssekretariatet:
Riikki Jensen
rije@qeqqata.gl
+299867305


René Ingemann, Formand for Lokaludvalget 

Paninnguak` Olsen, Næstformand for Lokaludvalget 

Kalêraq Frederiksen 

Karen Lyberth 

Joori Lundblad 

Karl-Peter Herlufsen 

Simon Søvndal