airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Lokaludvalg i Sisimiut

Qeqqata Kommunia ønsker at øge borgernes medindflydelse i kommunale beslutningsprocesser. Lokaludvalgets formål er at styrke lokaldemokratiet, fremme samarbejde mellem lokalområdets beboere, foreninger, kommunale politikere og myndigheder, samt bevare og videreudvikle lokalsamfundene og disses fysiske, kulturelle og demokratiske muligheder og værdier.

Lokaludvalget råder over et dispositionsbeløb, der kan anvendes til aktiviteter, der styrker fællesskabet og livskvaliteten i området, samt skaber dialog og netværk og udvikler det kulturelle, musikalske, sportslige og kunstneriske fritidsliv i byen.

Inga Olsen, Formand 

David-Peter Jeremiassen, Næstformand 

Emil Jessen 

Naja Thorin 

Rene Ingemann 

Mette B. Berthelsen 

 

Kontakt: 

Lokaludvalget i Sisimiut kan træffes ved henvendelse til qeqqata@qeqqata.gl.