airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Politikker

Politikkerne skal fungere som et redskab og retningslinier for både politikere, de kommunale forvaltninger i Qeqqata Kommunia. Kommunen ønsker gennem politikkerne at synliggøre kommunens overordnede målsætninger.

En god borgerservice, Sunde borgere, Succesfuldeskoler 2021-2025 

Koalitionsaftale imellem Siumut / Inuit Ataqatigiit / Atassut i Qeqqata Kommunia

Siumut - Inuit Ataqatigiit – Atassut i Qeqqata Kommunia har indgået en koalitionsaftale.

Koalitionen finder det væsentligt at give den bedst mulige borgerservice og at udvikle erhvervslivet og den økonomiske udvikling i kommunen. I kommunen vil man vil også arbejde for at opnå et tættere samarbejde med fiskere og fangere, med henblik på at opnå et velfungerende fiskeri og fangst, som er hovedindtægtskilde i kommunen.

Parterne er enige om, at udviklingen af samtlige byer og bygder skal ske gennem et åbent samarbejde med alle parter, og at der skal ydes en god service af henvendelser til kommunen.

Læs hele koalitionsaftalen

Handicappolitik 

Tilgængelighed, oplysning, uddannelse og arbejde og det gode liv er hovedtemaerne i Qeqqata Kommunias handicappolitik.
Det betyder blandt andet, at mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. 

Læs hele handicappolitik

Børn og Unge politik 

Qeqqata Kommunias børnesyn tager udgangspunkt i, at børne- og ungestadiet i et menneskes liv er grundstenene for et sundt og godt voksenliv.

Børne- og ungepolitikken skal være medvirkende til at sikre børn og unges ret til en sund og udviklende barndom og ungdom, hvor læring, fritid og kulturtilbud skal være bærende elementer.

Læs hele Børn og Unge Politik

Personalepolitik 

Personalepolitikken er kendetegnet ved respekt for Qeqqata Kommunia’ s mål og den enkelte medarbejders integritet.
Medarbejderne er kommunens væsentligste ressource, og personalepolitikken bidrager til, at kommunen kan fremstå som en af de førende i Grønland.

Læs hele personalepolitikken

Forsikringspolitik 

Forsikringspolitikken omfatter alle forvaltningsområder og alt personale. Formålet med en forsikringspolitik er at opnå, at der administreres efter fælles regler i forsikringssager i samtlige kommunale forvaltninger, kommunale institutioner og selvejende institutioner med driftsoverenskomst.

Læs hele forsikringspolitikken

Sprogpolitik 

En sprogpolitik er en bevidst styring af et samfunds sprogforhold. Det grønlandske sprog er det officielle sprog i Grønland og anvendes i offentlige forhold jf.§3. Nærværende sprogpolitik for Qeqqata Kommunia opstiller retningslinjer og normer for styringen af sprogforholdene i kommunen.

Læs hele sprogpolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik  

I Qeqqata Kommunia ser vi sundhedsfremme og forebyggelse som afgørende byggesten i et bæredygtigt samfund. Vi ønsker, at vores borgere trives og lever et sundt og godt liv, derfor har vi udarbejdet sundheds- og forebyggelsespolitikken et sundere liv (Peqqinnarnerusumik inuuneqarneq), som skal være med til at fremme det sunde valg i hele kommunen, byer såvel som bygder.

Læs hele sundheds- og forebyggelsespolitikken