Atorfiit inuttassarsiorneqartut

Atorfiit inuttassarsiorneqartut Qeqqata Kommuniani
Job
Maniitsumi teknikkimut avatangiisinullu immikkoortortami ingerlatsinermut aqutsisoq

Kalaallit Nunaanni Qeqqata Kommuniani Maniitsumi Teknikkimut Avatangiisinullu immikkoortortami atorfik 2018-imi februaarip aallaqqaataani isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik inuttassarsiuunneqarpoq.

11. december 2017
Suliffik takujuk
Job
Qeqqata kommunia sulisussarsiorpoq Meeqqat inuusuttuaqqallu Sukisaarsartarfiat Sukorsit

Qeqqata kommuniani meeqqat inuusuttuaqqallu sukisaarsartarfiani Sukorsit-ni suleqataasussamik pissarsiorpoq.

Sukisaarsartarfik meeqqanut inuusuttuaqqanullu 6-13-nik ukiulinnut aamma 13-16-nut ukiulinnut kiisalu ulluni tallimanngorneq arfininngornerlu 21-nik ukiulinnut ammasarluni, Nalunnguarfiup atuarfiani blok 3-p naqqani inissisimalluni. Sukisaarsartarfiup siunertaraa meeqqat inuusuttuaqqallu soqutigisaat qitiutillugit ilusilersueqataalluni immersueqataassallunilu.

6. december 2017
Suliffik takujuk
Job
Majoriaq suliffissarsiuussisartussarsiorpoq

Amerlanerusut sulilersinneqarnissaannik Naalakkersuisut kissaateqarnerini, suliffissarsiuussisartutut pingaarutilittut inissisimassaatit. Illoqarfimmi nunallu sinnerani periarfissanut malinnaalluarnikkut, eqeersimaartumik sulinissat pingaaruteqarpoq. Taamaalillutit innuttaasunut pitsaanerpaamik ilitsersuisinnaassaatit

5. december 2017
Suliffik takujuk
Job
Qeqqata Kommunia Socialhjælperimik Sisimiuni pissarsiorpoq
5. december 2017
Suliffik takujuk
Job
Majoriaq suliffissarsiuussisarfimmut immikkoortumi aqutsisussarsiorpoq

Majoriap ataani suliffissarsiuussisarfik amerlanerusut sulilernissaannik Namminersorlutik Oqartussat kissaataanni pingaarutilimmik inissisimavoq. Uagut suliassaraarput peqataanissaq, illoqarfigisami nunalu tamakkerlugu pissutsit pillugit paasisimasaqarluarneq aammalu suliffissarsiortut sulisitsisullu akornanni ikaarsaarfissaliortussaaneq.

5. december 2017
Suliffik takujuk
Job
Majoriaq ilinniartitsisussarsiorpoq

Sisimiuni Majoriami ilinniartitsissutini qallunaatut, kalaallisut tuluttullu ilinniartitsisutut atorfiit pingasut inuttaqanngillat.

5. december 2017
Suliffik takujuk
Job
Qeqqata Kommunia Maniitsumi Miljøarbejder-it atorfiit marluk inuttassarsiorneqarput inuusuttunut sullissisussanik.

Atorfiit pingasut inuusuttunut najugaqatigiiffimmi inissisimapput Ilaqutariinnut inerisaaviup ataani. Maannakkut inuusuttunut najugaqatigiiffik arfinilinnik sulisoqareerpoq.

5. december 2017
Suliffik takujuk
Job
Qeqqata Kommunia søger pædagoger til daginstitutionerne i Sisimiut
5. december 2017
Suliffik takujuk
Job
Majoriaq aqqutissiuisussarsiorpoq

Aqqutissiuisartumik pikkorissumik tunniusimasumillu Majoriaq pissarsiorpoq. Suliffiup imarisassaanik nammineq sunniuteqarfigineqarsinnaaneq, suliffeqarfimmilu ineriartortinneqartuartumi allanngorartuartumilu annertuumik akisussaassuseqarfiusoq. Suliniuteqarsinnaaneq aamma nutaaliorsinnaaneq nuannaarutigissavarput

5. december 2017
Suliffik takujuk
Job
Katersugaasiviup pisortaanik Sisimiut Katersugaasiviannut

Katersugaasiviup pisortaanik pissarsiorpugut Sisimiuni Kangerlussuarmi Katersugaavinnut

27. november 2017
Suliffik takujuk
Job
(Nutaaliorfeeraq - Majoriaq) ilinniartitsisunik pissarsiorpugut

Ilinniartitsineq atuagarsorfiunngitsumi ilinniarfimmi (16-29 ukiullit) atuagarsorfiusumik ilinnialernissaminnut imaluunniit sulinissaminnut piareersimanngitsut. Nutaaliorfeeraq arlalinnik sannavittaartussaavoq, soorlu qisummik sannavik, allanillu assassornermi atortulimmik, iganermik, pinngortitamiinneq assigiinngitsorpassuillu allat sammineqartassallutik. Inuusuttunik sullissinermik nuannarisalimmik, assassullaqqissumik ujaasivugut.

27. november 2017
Suliffik takujuk
Job
Sisimiuni innarluutilinnut immikkoortortami pisortaq

Sisimiuni Ilaqutariinnut immikkoortortap ataani Innarluutilinnut immikkoortortami pisortatut atorfik inuttassarsiorneqarpoq

27. november 2017
Suliffik takujuk
Job
Qeqqata Kommunia Ilaqutariinnut Immikkoortortami Pisortatigut ikiorsiinikkut immikkoortortami pisortassarsiorpoq.

Sisimiut misiliguk

Sisimiut illoqarfiuvoq piorsarsimasutsikkut pinngortitamilu avatangiisimigut pissanganartoq, aammalu timersornikkut peqatigiiffeqarnikkullu.

27. november 2017
Suliffik takujuk
Job
Isumaginninnermi siunnersorti/Sullissisoq Sisimiuni Pisortanik ikiorsiisarnermi immikkoortortamut

Qeqqata Kommunia Sisimiuni marlunnik Isumaginninnermi siunnersortimik/Sullissisumik Pisortanik ikiorsiisarnermi immikkoortortamut

27. november 2017
Suliffik takujuk
Job
Qeqqata kommuniani Minngortuunnguup Atuarfianiit ingerlaqqinngitsoortunut sullissisussamik siunnersortissarsiorpoq.

Atuarfimmik ineriartortitsineq:
Suliassap siunertaraa, atuarfiup angerlarsimaffiullu suleqatigiinnerit pitsanngorsarneqarneratigut kiisalu meeqqat atuarfiini ikaarsaarnerit aallunneqarnera nukittorsarneqarnerisigut meeqqat atuarfiisa pitsanngorsarneqarnissaat. Taamaaliornikkut atuartut ilinniakkaminnik unitsitsiinnartarnerisa annikillisinnissaat kiisalu meeqqat atuarfianit amerlanerusut ilinniaqqinnissaat qulakkeersinnaanissaat, Qeqqata Kommunip neriuutigaa.
Atuarfinni pisortat, angajoqqaat, ilinniartitsisut, atuartut isumaginninnermilu siunnersortit kiisalu meeqqerivinni pisortat Piareersarfillu qanimut suleqatigineqassapput.

27. november 2017
Suliffik takujuk
Job
Maniitsumi Ilaqutariinnermut immikkoortortaq meeqqanut inuusuttunullu immikkoortortamut inunnik isumaginninnermut siunnersortinik arfinilinnik pissarsiorpoq

Ilaqutariinnermut immikkoortortap ataani immikkoortortaqarfiit ukuupput, meeqqanut Inuusuttunullu immikkoortortaq, Ikiorsiisarnermi immikkoortortaq, Allatseqarfik, Utoqqarnut immikkoortortaq kiisalu Innarluutilinnut immikkoortortaq.
Ilaqutariinnut Immikkoortortami meeqqanut inuusuttunullu sullissisussatut pioreersut saniatigut atorfinnik nutaanik sisamanik pilersitsisoqarpoq, atorfiit amerlinerisigut sullitat sullissisumi ataatsimi ikilisinneqarnissaat siunertaralugu.
Meeqqanut Inuusuttunullu immikkoortortami inunnik isumaginninnermut siunnersorti aqutsisutut piginnaatitaaffeqanngilaq, immikkoortortamilu inunnik isumaginninnermi siunnersortinut aqutsisoq qaninnertut qullersarissavat.

27. november 2017
Suliffik takujuk
Job
Sisimiuni Attaveqaqatigiinnermut qitornartaarnermi sinniisumik Sulisussarsiorpoq

Qeqqata Kommuniani Atuilluartuunissakkut siunnersortimut attaveqaqatigiinnermut erninermi paalartsitut atorfik pissanganartoq inuttassarsiorneqarpoq.
Atuilluartuunissakkut siunnersorti aaqqissuussami nikerarsinnaasumi kiisalu innuttaasunik sullissiviusumi, Attaveqaqatigiinnerup iluani suliat akimorlugit kiisalu ataqatigiissumik sulinermik qulakkeerisinnaassasoq kissaatigaarput.

24. november 2017
Suliffik takujuk
Job
Meeqqerivik Atualertussalerivik “Aanikasik” Perorsaasumik/ Socialpædagog-mik, imaluunnit ilinniakkasumik assingusumik pissarsiorpoq
24. november 2017
Suliffik takujuk

Qeqqata Kommuniani meeqqat atuarfianni atorfininniarluni qinnuteqaat