airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udbud af ledige byggefelter

24. juni 2009

Afsnit 1 

Qeqqata Kommunia annoncerer hermed ledige byggefelter i delområde A20, SisimiutByggefelterne er omfattet af bestemmelserne i Lokalplan A20, Boligområde på Akia.Klik her for at læse opslagVed ansøgning skal du blandt andet være særlig opmærksom på:

• Ansøgningen skal indeholde: A) tidsplan for, hvornår det påtænkte byggeri igangsættes og forventes afsluttet. B) Dokumentation for ansøgerens økonomiske evne til at afholde udgifterne til byggemodningsandelelen samt tage arealet i brug ved opførelsen af det påtænkte byggeri.

• Bemærk nye regler om, at byggemodningsandelelen senest skal betales på datoen for Qeqqata Kommunias udlevering af arealtildelingen, og at kommunen er berettiget til at kræve dokumentation for betalingen forud for udleveringen af arealtildelingen.

Læs derfor opslaget grundigt inden ansøgning.Til brug for ansøgning:

- Lokalplan A20 - boligområde på Akia

- Supplerende kortoplysniger om bebyggelseplan i A20 - Ledige byggefelter juni 2009

- Ansøgningsskema

Baggrundsmaterialer om regler og planer for Akia:

- Nr. 27: Tillæg. Kommuneplan 1992-2005. Rammer for lokalplanlægning. Retningslinier for arealadministration

- Nr. 28: Tillæg. Kommuneplan 1992-2005. For rammeområderne A18, A19, A20...

- R1. Lokalplan. Udbygning af etape 1, 2 og del 3 på Akia