airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fremlysning af skrot.

7. juli 2009

Fremlysning af skrot.

Qeqqata Kommunia har foretaget en registrering af skrot og muligvis skrotbare ting i Sisimiut by.

Med henvisning til landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 og ændring af landstingsforordning nr. 8 af 15. november 2007, § 35c, kan kommunen bortskaffe genstande, når de har været fremlyst i 3 måneder.

Fremlysningen foregår på følgende måde:

I forkontoret hos Området for Teknik og Miljø lægges en mappe frem. I mappen kan man se fotos og oplysninger om de fremlyste ting. Folk kan møde op i forkontoret og gennemse mappen. Genkender man sine ting på et foto, kan man skrive sig på som ejer. Kommunen forsøger ikke at kontakte indehaverne, da disse ikke kendes.

Forkontorets åbningstid er mandag, tirsdag og fredag fra 10.00 – 14.00, torsdag fra 10.00 – 17.00

Efter 3 måneder forbeholder kommunen sig ret til at fjerne de fremlyste genstande, uden erstatning for evt. tidlige-re ejer.

Fremlysningsperioden starter på datoen, hvor denne annonce offentliggøres, dvs. d. 1.juli. 2009 og løber frem til d. 30.september 2009.

Billede tekst: Sidder der en ligende seddel på nogle af dine ting, indgår de i kommunens vurdering af skrotbare ting

 

§ 35c. Kommunalbestyrelsen forestår bortskaffelsen af affald og afgør, om et stof eller en genstand kan betragtes som affald. Bortskaffel-sen af biler, både, skibe, snescootere og lignende større genstande kan først ske, når disse har været fremlyst minimum i 3 måneder.