airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udsættelse af borgermødet med ALCOA

17. november 2009

Det er besluttet at de planlagte borgermøder i Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut og Kangerlussuaq vedrørende aluminiumsprojektet udskydes til Januar 2010. Borgermøderne har særligt til formål at informere og forstærke dialogen om de i 2009 gennemførte projektundersøgelser. Undersøgelserne omfatter blandt andet geologiske og ingeniørmæssige studier vedrørende de påtænkte anlæg, projektets mulige virkninger på miljøet (VVM), forhold omkring kulturminder, mulig samfundspåvirkning mv.

Årsagen til udskydelsen er, at det på grund af travlhed for en række centrale interessenter, bl.a. i Inatsisartut, ikke vil være muligt at sikre den ønskelige deltagelse fra nøglebeslutningstagere på borgermøderne.

Møderækken gennemføres i stedet i januar 2010. Til den tid forventes også, at en række igangværende eller netop gennemførte undersøgelser vil være offentliggjort. Det bliver dermed muligt, at inkludere mere uddybende oplysninger fra disse undersøgelser. Analyserne omfatter bl.a. samfundsøkonomi- og mobilitetsanalyser, en endelig rapport om den kulturhistoriske betydning af Tasersiaq og Tarsartuup Tasersua, samt de endelige såkaldte ’baseline’ studier vedrørende dyre- og planteliv.

Udsættelsen af borgermøderne fra november til januar forventes ikke at påvirke tidsplanen for gennemførelse af vurderinger af virkninger på miljøet (VVM) eller i øvrigt påvirke fremdriften mod en endelig vurdering af projektets økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed.

Analyserapporter vil blive offentliggjort på www.aluminium.gl efterhånden som de bliver tilgængelige.