airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqata Erhvervsråd tager turismen

7. december 2009

Kommunalbestyrelsen besluttede, at overlade turismeudviklingsopgaver til det nye Qeqqata Erhvervsråd.

Qeqqata Erhvervsråds ansvar er blevet større efter kommunalbestyrelsesmødet den 24. november. Der godkendte kommunalbestyrelsen servicekontrakten med Erhvervsrådet. 

Det betyder blandt andet, at Qeqqata Erhvervsråd overtager turismeudviklingsopgaver, der før lå hos kommunen. Derudover får de også ansvaret for udvikling og rådgivning af erhvervslivet i kommunen og Arctic Circle Region.

I den nye servicekontrakt er der stillet nye krav til rapportering og evaluering, så resultater løbende kan måles.

Læs kommunalbestyrelsesreferatet her