airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udfyldningsvalg i Qeqqata Kommunia

15. januar 2010

Bygdebestyrelsen i Atammik/Napasoq, der blev slået sammen til én valgkreds sidste år i april, skal vælge et nyt bygdebestyrelsesmedlem, tirsdag d. 19. januar 2010.

Udfyldningsvalget sker på baggrund af, at bygdebestyrelsesformanden, Søren Jakobsen (IA), fra Atammik er trådt ud af bestyrelsen, på grund af flytning fra bygden i november.

Udfyldningsvalget vil blive afholdt i henhold til valglovens § 51, stk. 2 (Landstingslov nr. 10 af 1996 af 3. oktober 1996 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentation) hvor det fremgår, at ”hvis et parti eller et kandidatforbund ikke har stedfortrædere til at besætte et ledigt mandat i en valgkreds, skal der afholdes udfyldningsvalg, jf. dog § 52”.

Alle partier og kandidatforbund har mulighed for at stille kandidater op. Ved kandidatanmeldelsesfristen var der indkommet fem anmeldelser. Det er:

Niels Poulsen (A) fra Atammik

Hans Frederik Poulsen (IA) fra Atammik

Dipo-Bolethe Jakobsen (S) fra Atammik

Jonas Poulsen (S) fra Atammik

Hansine Møller (S) fra Napasoq

Valget afholdes fra kl. 9:00 til kl. 20:00 i hhv. Atammiks bygdekontor og Napasoqs bygdekontor i lighed med almindelige valg til bygdebestyrelsen.

Afstemningslederen i Atammik er Holger Elias Poulsen og i Napasoq er det Pauline Nikodemussen fra Napasoq.

I Atammik er der 141 stemmeberettigede og i Napasoq 68, 209 i alt er stemmeberettigede.