airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqata Kommunias vision og værdier

24. februar 2010

Qeqqata Kommunia er snart klar med en vision og et sæt værdier for den nye storkommune

På de kommunale arbejdspladser har man i Maniitsoq og Sisimiut drøftet og defineret værdiernes betydning i efteråret 2009.

Nu er projektet nået så langt, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til visionen og værdierne på kommunalbestyrelsesmødet den 23. februar, og dermed officielt markere kommunens grundholdning.

Visionen er: 

          • Qeqqata Kommunia vil tage ansvar som Grønlands Vækstcenter og med engagement realisere vore potentialer.

Værdierne er:

          • Motivation

          • Medansvar

          • Fællesskab

          • Kompetenceudvikling

          • Dialog

Vær gode ved hinanden

Visionen og værdierne skal være med til at gøre kommunen et bedre sted at være, et sted hvor man trives. Men visionen og værdierne skal ikke kun være for de ansatte i Qeqqata Kommunia.

Visionen og værdiernes formål er også at samle borgerne i den nye storkommune. Det skal være muligt både for borgere og ansatte at kende, hvad kommunen prioriterer og hvilke grundholdninger den har.

Og for at finde ud af, hvad værdierne betyder for de kommunalt ansatte, har de diskuteret værdierne og hver kommunal institution har sendt deres forklaring eller fortolkning af værdierne. Derudover har institutionerne sendt forslag til, hvordan værdierne kan forstås og leves efter på arbejdspladsen i hverdagen, til kommunen.

På længere sigt håber Qeqqata Kommunia, at visionen og værdierne vil medføre større åbenhed, øget trivsel og bedre løsning af opgaver i kommunen.