airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Maniitsoq vil sætte sit eget aftryk på byens fremtid

Maniitsoq viser engagement og lyst til at skabe et godt lokalsamfund
10. marts 2010

Maniitsoq viser engagement og lyst til at skabe et godt lokalsamfund

I de sidste uger har borgere i Maniitsoq og Qeqqata Kommunia i fællesskab sat fokus på strategier der kan fremme en selvbærende udvikling. I den forløbne uge har der været genbesøg af arkitekterne fra 70°N. Ugen før afholdt borgergruppen en strategiworkshop om deres fremtidige arbejde. Og flere projekter er under planlægning!Maniitsoq og Qeqqata Kommunia vil nemlig ikke sidde passivt afventende, medens forundersøgelser i forbindelse med aluminiumsprojektet foregår og frem til at Selvstyret og Alcoa beslutter om projektet realiseres.

Derfor medvirker borgerne i Maniitsoq aktivt til et godt samspil med erhvervslivet og kommunen.  Maniitsoqs mål er at blive motor for egen udvikling - og at Maniitsoq også fremover vil være et godt sted at bo og arbejde.

  • Besøg af arkitekter fra 70°N.

    Det har været en spændende uge (1. -7. marts) i Maniitsoq sammen med to arkitekter fra det internationale anerkendte arkitektfirma 70°N fra Tromsø i Nordnorge, hvor der både var borgermøde og byvandring. 70°N ønskede i en tæt dialog med borgerne at udveksle ideer, viden og visioner om arkitektur, infrastruktur og bymiljø, der kan underbygge udviklingen af en bæredygtig by. På borgermødet, hvor borgmester Hermann Berthelsen deltog, fremlagde borgergruppen deres resultater, og 70°N præsenterede deres ideer og visioner for byen. Derefter debatteredes i grupper forskellige aspekter af byudviklingen, som bidrag til 70°Ns videre arbejde. På byvandringen blev der ivrigt diskuteret om både Maniitsoqs historie og bygninger, der knytter sig til forskellige tider i Maniitsoq og om muligheder for nye bebyggelser og  udformningen af byrummet. Det blev aktive dage hvor Maniitsoqs fremtidige udformning var på dagsordenen.
  • Strategiworkshop for borgergruppen.

    Der var energi og entusiasme blandt deltagerne på workshoppen som blev afholdt i weekenden den 20. og 21. februar. Formålet var at arbejde videre på en strategi for borgergruppens fremtidige arbejde og at planlægge projekter, blandt andet i samarbejde med Qeqqata Kommunia. Qeqqata Kommunia støttede i samarbejde med Greenland Development workshoppen, som blev ledet af konsulent Hans Peter Poulsen fra Kompetencekompagniet. Der blev blandt andet diskuteret, hvad der skal sættes fokus på og hvordan det skal udføres. En af beslutningerne var, at nedsætte en styregruppe med repræsentanter fra borgergruppen og kommunen for at få formaliseret samarbejdet med udførsel af prioriterede projekter. Samtidigt var der ønske om at repræsentanter fra andre aktører, bl.a. Greenland Development, kan deltage i gruppen for at bidrage med ressourcer og know how. Arbejdet fortsætter og projekter skal realiseres.