airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgergruppen er fuld af energi

Maniitsoq havde fire borgergrupper. De er smeltet sammen til én, for at stå stærkere, når der skal opfyldes ønsker fra kommunen og Selvstyret
6. april 2010

Maniitsoq havde fire borgergrupper. De er smeltet sammen til én, for at stå stærkere, når der skal opfyldes ønsker fra kommunen og Selvstyret

Oprindeligt blev der etableret fire borgergrupper henholdsvis for familie og fritid, for kultur og turisme, for uddannelse og arbejdsmarked og for infrastruktur og boliger. Disse grupper præsenterede deres visioner for det fremtidige Maniitsoq i rapporten ”Maniitsoqs Fremtidige Udvikling”, som også indeholder forslag til konkrete projekter.

                                              

I februar var de fire borgergrupper på workshop, under ledelse af HansPeter Poulsen fra Kompetancekompagniet. Her påpegede konsulenten, at gruppernes arbejde ville blive meget stærkere, hvis de stod sammen som én stor gruppe. Der var general tilslutning til denne idé på workshoppen.

Der blev valgt fire repræsentanter og derudover suppleanter, Den ene af de valgte, Teera Grønvold, spurgte kommunens koordinator for aluminiumsprojektet, Birte Engelsen, om muligheden for at kalde arbejdet et borgerligt ombud og på den måde få et lille vederlag, da hun bliver trukket i løn, når hun går til møder i arbejdstiden. Karl Lyberth lovede både Teera Grønvold og Birte Engelsen, at kigge på det.

                                            

                                               Teera Grønvold sidder yderst til højre

                                                     Karl Lyberth yderst til venstre

Maniitsoq er som en 75-årig

En af konklusionerne fra workshoppen i februar, var  at Maniitsoq var som et 75-årigt gammelt menneske. Det betød, at Maniitsoq var ved at dø og hvis der ikke blev gjort noget, så ville den dø.

Det var der meget fokus på, da der var borgergruppemøde i kirken. De var alle enige om, at Maniitsoq skulle gøres yngre, blive til en levende by, hvor folk har lyst til at bo og slå sig ned. Og det er dét som borgergruppen nu er i gang med.

Politisk opbakning

Karl Lyberth, der var med på mødet på vegne af Qeqqata Kommunias kommunalbestyrelse, sagde at gruppens arbejde ikke vil være spildt, da kommunens politikere bakker meget op om borgergruppens initiativer, projekter og ikke mindst deres arbejde.

                                           

Ellen Christoffersen fra Greenland Development, mødeleder Jaakutoqaq og kommunens aluminiumskoordinator, Birte Engelsen