airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 38, Boligområde på Akia Sisimiut

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 er godkendt af Økonomiudvalget den 13. april 2010 samt kommunalbestyrelsen den 27. april.
4. maj 2010

Offentlig høring af Kommuneplantillæg nr. 38, Boligområde på Akia Sisimiut

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 er godkendt af Økonomiudvalget den 13. april 2010 samt kommunalbestyrelsen den 27. april. Kommuneplantillægget er fremlagt til offentlig debat i 6 uger i perioden fra 3. maj til den 14. juni 2010. Offentliggørelsen skete 3. maj 2010 ved opslag, herunder opslag på kommunens hjemmeside www.qeqqata.gl.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 er udarbejdet for at muliggøre etableringen af et nyt blandet bolig område på Akia. Kommuneplantillægget er udarbejdet på grund af, at lokalplan A20 ikke længer er tidssvarende.

Lokalplan A20 blev vedtaget i 2006 og sommeren 2008 startede byggemodningen af området. Under byggemodningen blev afsætning af veje m.m. forrykket. Det har resulteret i, at nogle af byggefelterne ikke længer kan realiseres som planlagt, og der er opstået et behov for at omplacere disse.

Siden udarbejdelsen af lokalplan A20 har der været efterspørgsel på mindre byggefelter for enfamilie/dobbelhuse, end de udlagte 150 m2, blandt andet fordi prisen for byggemodning har spillet en rolle. Kommunal bestyrelsen ønsker at imødekomme efterspørgslen og sikre en større variation, hvilket ligeledes understøtter det generelle ønske om en varieret bolig bebyggelse. Bebyggelsestætheden fra lokalplan A20 skal som minimum opretholdes, så byggemodningsudgifterne for de enkelte byggefelter ikke øges.

Ydereligere har Selvstyret tilkendegivet, at de i Sisimiut ønsker at deltage i finansieringen af fem byhuse, hvert med en grundflade på ca. 400 m2, hvilket kommunalbestyrelsen ønsker at imødekomme. Dette kræver et nyt plangrundlag og er medvirkende til, at dette kommuneplantillæg udarbejdes.Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.qeqqata.gl eller udleveres ved henvendelse til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.Eventuelle bemærkninger og indsigelser kan i høringsperioden indgives til: Qeqqata Kommunia - Teknik- og Miljøforvaltningen - Postboks 1014 - 3911 Sisimiut.

Bemærkninger og indsigelser skal være kommunen i hænde senest mandag den 14. juni 2010 kl. 15.00.Du kan hente PDF filen her (9,7Mb)