airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Maniitsoq forbereder aluminiumsprojekt og lærer af Nordatlantiske kommuners erfaringer

Maniitsoq var fra den 31. maj til 3. juni vært for en international workshop med fokus på små samfunds erfaringer med store projekter.
29. juni 2010

Maniitsoq var fra den 31. maj til 3. juni vært for en international workshop med fokus på små samfunds erfaringer med store projekter. Viceborgmester Karl Lyberth åbnede seminaret, hvor der også var inviteret gæster fra Maniitsoqs borgergruppe og fra Qeqqara Erhvervsråd.

De udenlandske gæster var repræsentanter fra Aukra kommune i Vestnorge og Fjardabyggd i Østisland. Seminarets øvrige deltagere var Selvstyret, Greenland Development og Qeqqata Kommunia. Johnny K. Pedersen fra Syddansk EU kontor i Bryssel, som Qeqqata Kommunia har en samarbejdsaftale med, ledede workshoppen gennem processen.

Workshoppen blev arrangeret på initiativ af Qeqqata Kommunia, med støttemidler fra Nordatlantisk samarbejde (NORA).

I Aukra har en række virksomheder opført et modtageranlæg for naturgas fra Nordsøen som videreledes til England og Holland. Anlægget blev færdigt i 2007 og har betydet oprettelse af flere hundrede arbejdspladser og skatteindtægter for kommunen. Det har betydet en markant økonomisk og social udvikling. Ifølge Aukra kommune er den næste udfordring, at opstarte nye økonomiske projekter for også at sikre udviklingen fremover.

Ved Fjardabyggd i Østisland ligger Alcoas nyeste smelteværk, som blev færdiggjort i 2007. Fjardabyggd og Maniitsoq har allerede en god kontakt og erfaringsudveksling. Kommunen er meget positiv indstillet overfor det kommende udvidede samarbejde. De udtrykker, at det er en stor fordel, at de nu får mulighed for systematisk at diskutere hvilke initiativer der er vigtige i den videre udvikling af samfundet.

Blandt andet er Fjardabyggds store udfordring at tiltrække flere kvinder til samfundet, da de er i undertal, og også undgå at de som bor i området fraflytter. Det er en generel problematik i udkantsområder, som man i stigende grad har fokus på.

Både Aukra og Fjardabyggd er små nordatlantiske udkantssamfunds som, indtil de nye projekter blev iværksat, havde store fraflytningsproblemer på grund af mangel på arbejdspladser og mangel på nye erhvervsmæssige initiativer. Begge forhold som også er aktuelle i Maniitsoq.

Industrianlæggene har medført nye udviklingsmuligheder, både indenfor erhvervsliv og uddannelse.  Projekterne har således været motor for at realisere en økonomisk udvikling. Et stærkt politisk og borgerforankret ’drive’ for at realisere projektet og udnytte mulighederne har, for begge samfund, været en afgørende faktor.  

Konklusionen på workshoppen var:

- At der er brug for regionalt samarbejde og udveksling af erfaringer,

- At udvikle organisatoriske retningslinjer for ændringsprocesser i samfundet,

- At øge kapaciteten til at forvalte skiftet fra lille organisation til stor organisation,

- At udnytte synergien i samarbejdet til at udvikle nye initiativer og projekter.

Workshoppen var den første i et samarbejde som nu fortsætter.  Der er her søsat et forum, som skal bruges til udvikling af innovative metoder og strategier. De skal anvendes i udviklingen af samfundet i mindre byer, der står overfor eller er midt i anlæg at store industriprojekter. Ideerne som blev diskuteret vil, sammen med workshoppens konklusioner, blive videreudviklet og konkretiseret i nye projekter.

Viceborgmester Karl Lyberth siger afsluttende: ”Erfaringerne er guld værd for Qeqqata Kommunia og Maniitsoq. Ja, de er meget relevante i et grønlandsk sammenhæng. Det er netop projekter hvor ’det umulige bliver muligt’, der kan være med til at åbne øjnene for nye muligheder og initiativer.  Samtidigt er det med til at give os et større netværk, hvor vi kan udveksle erfaringer med samfund i samme situation som os. På den måde kan vi opbygge en vidensbank til gavn for alle. Jeg er rigtig glad for dette initiativ, og ser frem til det videre arbejde ”.