airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ledige byggefelter i delområde A20, Sisimiut

Byggefelterne er omfattet af bestemmelserne i Kommuneplantillæg 38, Boligområde på Akia.
21. juli 2010

tryk for at se den i stor formatByggefelterne er omfattet af bestemmelserne i Kommuneplantillæg 38, Boligområde på Akia.

12 ledige byggefelter 1.7,1.9, 1.15-1.23 er udlagt til åben-lav boligbebyggelse bestående af fritliggende enfamiliehuse i 1 etage med udnyttet tagetage, med maksimal bygningshøjde 8,5 m.Byggefelterne 1.7, 1.9, 1.14, 1.15 og 1.16 er det maksimalt tilladte bebyggede areal for hvert byggefelt er 150 m2 .Der opkræves en á conto byggemodningsandel pr. byggefelt på kr. 232.257,-Byggefelterne 1.17- 1.23 er det maksimalt tilladte bebyggede areal for hvert byggefelt 120 m2 .Der opkræves en á conto byggemodningsandel pr. byggefelt på kr. 185.805,-

3 ledige byggefelter 2.1, 2.2 og 2.3 er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse i 1 etage med udnyttet tagetage, maksimal bygningshøjde er 8,5 m. Byggefelt 2.1er det maksimalt tilladte bebyggede areal er 540 m2Der opkræves en á conto byggemodningsandel pr. byggefelt på kr. 836.125.-Byggefelterne 2.2 og 2.3 er det maksimalt tilladte bebyggede areal 450 m2Der opkræves en á conto byggemodningsandel pr. byggefelt på kr. 696.771.-

5 ledige byggefelter 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 og 3.5 er udlagt til etage bebyggelse i 3 etager maksimal bygningshøjde er 12,5 m. Det maksimalt tilladte bebyggede areal er 500 m2Der opkræves en á conto byggemodningsandel pr. byggefelt på kr. 774.190.-

1 ledigt byggefelt 4.1 er udlagt til kiosk/nærbutik i 1 etage, maksimal bygningshøjde er 5,0 m. Det maksimalt tilladte bebyggede areal er 125m2 .Der opkræves en á conto byggemodningsandel pr. byggefelt på kr. 193.547.-

Arealernes beliggenhed fremgår af kortbilag 1 ”Kommuneplantillæg kort” i kommuneplantillæg 38. De øvrige byggefelter i delområde A20 udbydes ikke i denne annoncering.Der udleveres supplerende kortmateriale i forbindelse med ansøgningsproceduren.Kommuneplantillæg, supplerende kortmateriale m.v. samt ansøgningsskema kan ses på www.qeqqata.gl eller ved henvendelse til Området for Teknik og Miljø, Sisimiut.De annoncerede byggefelter forventes frigivet 15. august 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgning om arealreservation skal vedlægges:• Tidsplan for, hvornår det påtænkte byggeri igangsættes og forventes afsluttet.• Dokumentation for ansøgerens økonomiske evne til at afholde udgifterne til byggemodningsandelen samt tage arealet i brug ved opførelse af det påtænkte byggeri.

Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger, vil blive taget i betragtning. Det er ansøgerens eget ansvar, at ansøgningen er tilstrækkeligt og korrekt belyst.Er der tvivl om de krævede oplysninger, dokumentation og ansøgningsproceduren, eller behov for yderligere oplysninger, kan der rettes henvendelse til Området for Teknik og Miljø, Sisimiut.

Ansøgning om arealreservation indgives til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Postboks 1014, 3911 Sisimiut. Ansøgningen kan indeholde en prioriteret liste over ønskede byggefelter. Ansøgninger indkommet senest mandag den 2. august 2010 kl. 14 anses for indkommet rettidigt.

Alle ansøgninger indkommet rettidigt betragtes som indgivet samtidigt. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere til de enkelte byggefelter, vil fordelingen blive afgjort ved lodtrækning.Fordeling og eventuel lodtrækning foretages hurtigst muligt efter ansøgningsfristen, hvorefter en indehaver af en arealreservation har højst 3 måneder til at kvalificere reservationen til en ansøgning om arealtildeling. Byggemodningsandelen skal senest betales på datoen for Qeqqata Kommunias udlevering af arealtildelingen, og kommunen er berettiget til at kræve dokumentation for betalingen forud for udleveringen af arealtildelingen.

Procedure for arealreservation og arealtildeling samt vilkår og bestemmelser for fordeling og opkrævning af byggemodningsandele sker i henhold til Kommuneplantillæg nr. 27 Rammer for lokalplanlægning og Retningslinier for arealadministration samt kommuneplantillæg 38 Boligområde på Akia Sisimiut.