airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 38, Boligområde på Akia Sisimiut

Kommuneplantillægget har været fremlagt til offentlig debat i 6 uger i perioden fra 3. maj til den 14. juni 2010.
7. juli 2010

Kommuneplantillægget har været fremlagt til offentlig debat i 6 uger i perioden fra 3. maj til den 14. juni 2010. Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den. 17. juni og bekendtgjort den 30. juni.

Kommuneplantillæg nr. 38 er udarbejdet for at muliggøre etableringen af et nyt blandet bolig område på Akia. Kommuneplantillægget er udarbejdet på grund af, at lokalplan A20 ikke længer er tidssvarende.

Lokalplan A20 blev vedtaget i 2006 og sommeren 2008 startede byggemodningen af området. Under byggemodningen blev afsætning af veje m.m. forrykket. Det har resulteret i, at nogle af byggefelterne ikke længer kan realiseres som planlagt, og der er opstået et behov for at omplacere disse.

Siden udarbejdelsen af lokalplan A20 har der været efterspørgsel på mindre byggefelter for enfamilie/dobbelhuse, end de udlagte 150 m2, blandt andet fordi prisen for byggemodning har spillet en rolle. Kommunalbestyrelsen ønsker at imødekomme efterspørgslen og sikre en større variation, hvilket ligeledes understøtter det generelle ønske om en varieret bolig bebyggelse. Bebyggelsestætheden fra lokalplan A20 skal som minimum opretholdes, så byggemodningsudgifterne for de enkelte byggefelter ikke øges.

Ydereligere har Selvstyret tilkendegivet, at de i Sisimiut ønsker at deltage i finansieringen af fem byhuse, hvert med en grundflade på ca. 400 m2, hvilket kommunalbestyrelsen ønsker at imødekomme. Dette kræver et nyt plangrundlag og er medvirkende til, at dette kommuneplantillæg er udarbejdet.

TILLÆG 38 KOMMUNEPLAN 1992-2005