airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig høring af Kommuneplantillæg nr. 39, Område til tekniske anlæg - heliport ved Aqqusinersuaq, Sisimiut

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 er godkendt af Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen den 26. juli 2010
27. juli 2010

Offentlig høring af Kommuneplantillæg nr. 39, Område til tekniske anlæg - heliport ved Aqqusinersuaq, Sisimiut

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 39 er godkendt af Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen den 26. juli 2010. Kommuneplantillægget er fremlagt til offentlig debat i 6 uger i perioden fra 27. juli til den 7. september 2010. Offentliggørelsen skete 27.juli 2010 ved opslag, herunder opslag på kommunens hjemmeside www.qeqqata.gl.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at give mulighed for at retablere den tidligere heliport beliggende ved Aqqusinersuaq. En heliport er en helikopterflyveplads som er en flyveplads eller et nærmere afgrænset område på bygningsværk, beregnet til udelukkende eller delvis brug for helikoptere, der lander, starter, ruller eller manøvrerer i lav højde. Baggrunden herfor er Kommunalbestyrelsens ønske om at imødekomme efterspørgslen fra erhvervslivet og derved give private operatører mulighed for at gennemføre helikopterflyvninger for blandt andet turister. Kommunalbestyrelsen har vurderet, at den oprindelige heliport ved Aqqusinersuaq vil være velegnet til dette formål. Heliporten var i brug frem til 1998, hvor lufthavnen i Sisimiut by blev åbnet med en 799 m lang bane. Sisimiut lufthavn betjener hovedsageligt Air Greenlands indenrigsflyvninger med flytypen Dash-7, men lufthavnen kan også tage imod privatfly, ligesom Air Greenlands helikopterflyvninger ligeledes udgår fra lufthavnen. Efter heliporten blev nedlagt, blev området i 2000 gennem Lokalplan D7 ”Fritidsanlæg med ungdomsformål” overført fra at være et område til tekniske formål til et område til rekreative formål til ungdomsformål. Med dette kommuneplantillæg tilbageføres det område, som i dag anvendes til ungdomsklub, til heliport.

Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.qeqqata.gl eller udleveres ved henvendelse til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.

Eventuelle bemærkninger og indsigelser kan i høringsperioden indgives til: Qeqqata Kommunia - Teknik- og Miljøforvaltningen - Postboks 1014 - 3911 Sisimiut.

Bemærkninger og indsigelser skal være kommunen i hænde senest fredag den 7. september 2010 kl. 15.00.

Hent Forslaget her i PDF format.