airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Sommerjagt

Igen i år har Naalakkersuisut videreført de gældende fangstbetingelser for rensdyr- og moskusokser for fangstsæsonen 2010-2011
16. juli 2010

Igen i år har Naalakkersuisut videreført de gældende fangstbetingelser for rensdyr- og moskusokser for fangstsæsonen 2010-2011.

Rensdyrjagten:

I region 2 (Sisimiut-Kangerlussuaq) starter jagten d. 1.august og slutter for fritidsfangere d.  15. november.  I region 2 opretholdes vinterfangsten for erhvervsfangere indtil 28. februar 2011.

I region 3(Maniitsoq-Nuuk) starter jagten d. 1. august og slutter d. 15. november for fritidsfangere og erhvervsfangere.

I region 3 bliver der ingen vinterjagt.

Moskusoksejagten:

Maniitsoq forvaltningsområde:

Jagten starter d. 1. August og slutter d. 15. november for fritidsfangere og erhvervsfangere.

Vinterjagten for erhvervsfangere starter d.1. februar 2011 og slutter d. 10. marts 2011.

Alle servicecentre kan uddele licenser til de erhvervsfangere og fritidsfangere, som ønsker at deltage i moskusoksejagten i Maniitsoq forvaltningsområde.

Sisimiut forvaltningsområde:

Jagten starter d. 1. august og slutter d. 15. november 2010 for fritidsfangere og erhvervsfangere.

Vinterjagten for erhvervsfangere og fritidsfangere starter d. 1. februar 2011 og slutter den 10. marts 2011.

Se bestemmelserne for vinterjagt på moskus samt andre jagttider her

Proceduren for tildeling af licenser:

Ansøgerne (skal være fyldt 16 år) foreviser et gyldigt jagtbevis, og bliver skrevet op på listen over ansøger. Kommunen modtager licenserne fra Styrelsen for fiskeri og fangst i Nuuk, som underskriver og stempler dem, hvorefter de vil kunne afhentes. 

Henvendelse sker dels til bygdekontorerne og dels til fangst- og fiskerikonsulenten i Maniitsoq på kommunekontoret og Sisimiut på innovationscentret. Obs: d. 16.-23.juli 2010 skal henvendelser i Sisimiut ske til servicecentret.

Der dispenseres fortsat for krav om 2-års bopælspligt i områder med åben kvotefangst samt for krav om at jagtbeviset skal være betalt senest 1. maj, både for rensdyr og moskusokser.

Rapporteringspligt.

For alle nedlagte dyr skal der udfyldes særmeldingsskema (udleveres sammen med licensen), som afleveres til kommunen senest 3 uger efter fangstens ophør.