airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgerarbejdet i Maniitsoq opnår resultat: Hvalspot i Maniitsoq åbner tirsdag

Tirsdag d. 24. august kl. 17.00 indvier kommunalbestyrelsen det nyopførte hvalspot som er anlagt på de yderste klipper af forlandet ved Tunoqqusaaq i Maniitsoq. Alle byens borgere er velkommen.
1. januar 0001

Tirsdag d. 24. august kl. 17.00 indvier kommunalbestyrelsen det nyopførte hvalspot som er anlagt på de yderste klipper af forlandet ved Tunoqqusaaq i Maniitsoq. Alle byens borgere er velkommen.

Hvalspottet består af en gangbro med to større platforme, hvorfra der om sommeren bliver rig lejlighed til at se især pukkelhvalerne, som er flittige gæster i vandene omkring Maniitsoq. Men året rundt vil det være en kærkommen mulighed for et rekreativt område for Maniitsoq borgere, hvor der er en enestående udsigt over hav og de smukke fjelde som omgiver Maniitsoq.

Hvalspottet er et resultat af arbejdet i borgergrupperne som blev nedsat i forbindelse med at kommunen i 2009 inviterede byens borgere til dialog om visionerne for Maniitsoqs fremtid. Her blev ideen om et hvalspot fremsat i gruppen for kultur og turisme, hvor der blev diskuteret, at netop hvaler er med til at gøre Maniitsoq til et særligt sted, både for byens indbyggere og for sommerens mange turister. Ideen blev fremlagt på borgermøder i byen og fik så god respons, at kommunen besluttede at støtte realiseringen af projektet. Teknisk forvaltning i Maniitsoq har lagt et stort arbejde i projekteringen og anlægsarbejdet og det færdige resultat fremstår flot og meget brugervenligt, lavet i solidt træ.
Der er nu nedsat en opfølgende borgergruppe, ”hvalgruppen” som i samarbejde med Qeqqata Erhvervsråd arbejder for at hvalspottet suppleres med initiativer, der gør stedet til en helstøbt oplevelse for de besøgende, og kan være med til at brande Maniitsoq som rejsedestination. Bl.a. arbejdes der på, at der bliver opsat informationstavler om nogle af de dyr, der kan ses fra hvalspottet og at opstille en stationær kikkert, så at folk på nærmeste hold kan se hvalerne.  Det vil også være et oplagt udflugtsmål for skoleklasserne der kan indgå i undervisningen