airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

JONATHAN MOTZFELDT: EN MARKANT LEDER ER DØD

En markant leder i Grønlands historiens nyere tid er død.
29. oktober 2010

En markant leder i Grønlands historiens nyere tid er død. Hans død har berørt os dybt. Tilbage står vi og tænker på en mand med stor taknemlighed for hans indsigt og hans store hengivenhed og arbejde for sit land og dets folk.

Som leder i mange år er Jonathan kendetegnet ved sit menneskesyn, som ikke gav plads til forskelsbehandling, men hvor han betragtede sine medmennesker med ligeværdighed, hos både lav og høj.

I kommunal og politisk sammenhæng husker vi ham som en kompromissøgende og handlekraftig samarbejdspartner. Med sin vide erfaring og sin egenskab til at kunne anskue problemstillinger fra forskellige vinkler, har han været eminent til at give kloge råd og dåd. Han har med sin samarbejdsvillige indsats og sit kendskab til de enkelte regionale egne i Grønland været en uvurderlig støtte i forhold til kommunalpolitiske udviklingstiltag.

Med sit store kendskab til samfundet, som han selv har præget og viet en stor del af sit liv, har han banet vej for gode udviklingspotentialer, selv efter at han trak sig fra offentlighedens rampelys.

I sine velmagtdage som den karismatiske leder formåede han at vise Grønlands ansigt udadtil med bravur. Han var en af de første ledere i Grønland, der har knyttet venskaber med andre lande og deres regeringsledere.

Ikke mindst vil vi huske Jonathan for hans livsglade og ligefremme natur. Jonathans store og umiskendelige stemme, om det er den politiske, kirkelige eller folkelige stemme har indprentet sig i vores og befolkningens bevidsthed. Det er et stort tab, at vi mister en så stor personlighed. Jonathan, vi mangler ord for vores taknemlighed for din store indsats for vort land og dets befolkning.

Vore tanker går til hans efterladte familie, som vi viser vores dybeste medfølelse i deres sorg.

Æret være Jonathan Motzfeldts minde!

Borgmester Asii Chemnitz Narup

Borgmester Simon Simonsen

Borgmester Jess Svane

Borgmester Hermann Berthelsen