airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

aarespris_2010_uddelt_i_Maniitsoq_og_Kangaamiut

Siden 1979 har der været tradition for, at Maniitsoq Kommunalbestyrelse på sit sidste ordinære møde, uddeler en ærespris til én eller flere personer. Denne tradition har Qeqqata Kommunia siden fulgt.
13. december 2010

Siden 1979 har der været tradition for, at Maniitsoq Kommunalbestyrelse på sit sidste ordinære møde, uddeler en ærespris til én eller flere personer. Denne tradition har Qeqqata Kommunia siden fulgt.

Prisen gives til personer, som gennem særlig fortjenstfuld indsats har udvist interesse, flid og initiativ indenfor gamle Maniitsoq Kommune, nu Qeqqata Kommunia. Uddeling af æresprisen sker én gang om året.

Årets ærespris 2010 i Maniitsoq blevet uddelt af viceborgmester Karl Lyberth til:
Elias S. J. E. Lyberth, Maniitsoq. Elias modtager prisen for bl.a. sit arbejde indenfor foreningslivet.  Særligt indenfor idrætsområdet har Elias gennem hele sit liv været aktiv, og han er fortsat aktivt medlem af ældreidrætsforeningen. Elias er også aktivt medlem af Qeqqata Kommunias ældreråd, ligesom han i perioden har været 1993-2005 medlem af menighedsrådet.

Ane Skifte, Maniitsoq. Ane modtager prisen bl.a. for sit engagement inden for arbejderbevægelsen. Ane har siden 1955 været med i arbejderforeningen, hvor hun har fungeret som kasserer og formand. Desuden var hun i otte år medlem af SIK’s hovedbestyrelse. Ane har gennem årene været medlem af en lang række råd og udvalg, og vi kan takke hende for, at kvindeforeningen i Maniitsoq består den dag i dag. Ane er nu formand for de ældres idrætsforening i Maniitsoq, samtidig er hun forbundsformand for sammenslutningen af alle landets ældreidrætsforeninger.

Årets ærespris 2010 i Kangaamiut blevet uddelt af Efraim Olsen på vegne af borgmesteren til:
Jensine og Per Christiansen, Kangaamiut. Jensine og Per modtager prisen bl.a. for deres arbejdet i Pisiniarfeeraq siden 1985. De har gennem årene haft mange unge mennesker i arbejde i butikken, der har givet de unge inspiration og læring for livet. Deres butik har på den måde været med til at hjælpe unge, også inden for idrætsområdet i Kangaamiut. Jensine og Per har derudover været med til at fremme turismeudviklingen i Kangaamiut.

Uddelingen er foregået d. 10. december 2010 i henholdsvis Maniitsoq og Kangaamiut.