airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Byggefelter_i_E2

Byggefelterne er omfattet af bestemmelserne i Kommuneplantillæg 39, område til tekniske anlæg – heliport ved Aqqusinersuaq, Sisimiut. 2 ledige byggefelter 1.4 og 1.5. Bebyggelse på de 6 byggefelter må opføres i 2 etager. Kiphøjden må maksimalt være 10 m over eksisterende terræn.
6. december 2010

Byggefelterne er omfattet af bestemmelserne i Kommuneplantillæg 39, område til tekniske anlæg – heliport ved Aqqusinersuaq, Sisimiut. 2 ledige byggefelter 1.4 og 1.5. Bebyggelse på de 6 byggefelter må opføres i 2 etager. Kiphøjden må maksimalt være 10 m over eksisterende terræn.

Ansøgning om arealreservation skal vedlægges:
• Tidsplan for, hvornår det påtænkte byggeri igangsættes og forventes afsluttet.
• Dokumentation for ansøgerens økonomiske evne til at afholde udgifterne til byggemodningsandelen samt tage arealet i brug ved opførelse af det påtænkte byggeri.

Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger, vil blive taget i betragtning. Det er ansøgerens eget ansvar, at ansøgningen er tilstrækkeligt og korrekt belyst.
Er der tvivl om de krævede oplysninger, dokumentation og ansøgningsproceduren, eller behov for yderligere oplysninger, kan der rettes henvendelse til Området for Teknik og Miljø, Sisimiut.
Ansøgning om arealreservation indgives til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Postboks 1014, 3911 Sisimiut. Ansøgningen kan indeholde en prioriteret liste over ønskede byggefelter. Ansøgninger indkommet senest mandag den 15. december 2010 kl. 14 anses for indkommet rettidigt.
Alle ansøgninger indkommet rettidigt betragtes som indgivet samtidigt. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere til de enkelte byggefelter, vil fordelingen blive afgjort ved lodtrækning.
Fordeling og eventuel lodtrækning foretages hurtigst muligt efter ansøgningsfristen, hvorefter en indehaver af en arealreservation har højst 3 måneder til at kvalificere reservationen til en ansøgning om arealtildeling. Byggemodningsandelen skal senest betales på datoen for Qeqqata Kommunias udlevering af arealtildelingen, og kommunen er berettiget til at kræve dokumentation for betalingen forud for udleveringen af arealtildelingen.

Procedure for arealreservation og arealtildeling samt vilkår og bestemmelser for fordeling og opkrævning af byggemodningsandele sker i henhold til Kommuneplantillæg nr. 27 Rammer for lokalplanlægning og Retningslinier for arealadministration samt kommuneplantillæg 39 område til tekniske anlæg – heliport ved Aqqusinersuaq, Sisimiut.