airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqata_Kommunia_fastholder_skatteprocenten

Fastholdelse af skatteprocent, højt anlægsbudget og lave daginstitutionstakster
Borgmester Hermann Berthelsen er glad for, at Qeqqata kommunalbestyrelsen på sit møde tirsdag d. 23. november 2010 godkendte, at den kommunale skatteprocent fastholdes på 25% for 2011.
Samtidig blev det besluttet at fastholde et højt anlægsbudget og billige daginstitutionstakster, der har kendetegnet kommunalbestyrelsens fokus i sin funktionstid.
Til gengæld var det nødvendigt med 10% takststigning på andre takstområder i kommunen, især på miljø- og forsyningsområdet.
2. december 2010

Afsnit 1 

Qeqqata Kommunia fastholder skatteprocenten, højt anlægsbudget og lave daginstitutionstakster trods økonomisk krise.

Fastholdelse af skatteprocent, højt anlægsbudget og lave daginstitutionstakster
Borgmester Hermann Berthelsen er glad for, at Qeqqata kommunalbestyrelsen på sit møde tirsdag d. 23. november 2010 godkendte, at den kommunale skatteprocent fastholdes på 25% for 2011.
Samtidig blev det besluttet at fastholde et højt anlægsbudget og billige daginstitutionstakster, der har kendetegnet kommunalbestyrelsens fokus i sin funktionstid.
Til gengæld var det nødvendigt med 10% takststigning på andre takstområder i kommunen, især på miljø- og forsyningsområdet.

Færre arbejdspladser
Den økonomiske krise har nemlig også ramt Qeqqata Kommunia, hvor Selvstyret, Staten og det private erhvervsliv har lukket eller er ved at lukke arbejdspladser. Således lukkede olivinminen i Fiskefjorden ved Atammik med udgangen af 2009, vandkraftværket ved Sisimiut blev færdigt i starten af 2010, efterskolen i Kangerlussuaq lukkede i sommeren 2010, anstalten i Kangerlussuaq lukker ved udgangen af 2010 og Royal Greenlands fabrik i forbindelse med en opgradering i starten af 2011 må nedjustere antallet af ansatte, konstaterer Hermann Berthelsen.

Færre indtægter 
De færre arbejdspladser giver naturligt nok færre skatteindtægter. Og da Selvstyret samtidigt skærer uretmæssigt ned på bloktilskuddet, så falder indtægterne betydeligt i Qeqqata Kommunia i 2011 og overslagsårene. ”Det nuværende budget har et underskud på 41 mio. kr. og hænger kun sammen, fordi vi har en kassebeholdning at tære på”, oplyser Qeqqata Kommunias borgmester.

5% besparelser
Men den positive kassebeholdning ser en ende i løbet af 2011, så derfor er alle udvalg blevet bedt om at finde forslag til 5% besparelser på driften inden årets udgang. Disse forslag forventes gennemgået administrativt i januar og endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen i februar, meddeler Hermann Berthelsen. Det er kommunalbestyrelsens forventning, at disse besparelser så vidt mulig undgås at ramme befolkningen.