airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgermøde i Maniitsoq om 70 N visionsrapport og Alcoaprojektet

Onsdag d. 26. januar 2011 i Maniitsoq forsamlingshus kl. 19.00 - 21.00
24. januar 2011

Onsdag d. 26. januar 2011 i Maniitsoq forsamlingshus kl. 19.00 -21.00

En aften hvor debat om udviklingsmuligheder sættes i højsæde med henblik på at skabe nye borgergrupper for Infrastrukturelle udviklingsmuligheder, kultur området og andre emneforslag.

Program for aftenen:

1. Velkomst (Jâkutoqaq Heilmann)

2.  Resumé af visionsrapporten 70° N (Karl Lyberth)

3. Resumé af borgergruppernes arbejder (Tønnes Kaka Berthelsen)

4. Klarificeringsspørgsmål fra salen 

5. Etablering af nye arbejdsgrupper

        Indstillinger til arbejdsgrupper fra den provisoriske bestyrelse:

        Gruppe 1:  Infrastrukturelle udviklingsmuligheder - Diverse projekter

        Gruppe 2:   Kultur området -  Diverse projekter

        Gruppe 3:    Åben for emneforslag fra salen

6. Afsluttende bemærkninger                      

I håb om stort mødetilslutning

Den provisoriske bestyrelse for borgergruppen

Jâkutoqaq Heilmann, formand

NB: Der vil være simultantolkning til mødet.