airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Bekendtgørelse angående fremlæggelse af folketingsvalglister

I henhold til gældende lov skal det hermed bekendtgøres, at lister over valgberettigede, som har fast bopæl i kommunen, vil være fremlagt til almindeligt eftersyn i hvert enkelt valgkreds i dagene
2. februar 2011

I henhold til gældende lov skal det hermed bekendtgøres, at lister over valgberettigede, som har fast bopæl i kommunen, vil være fremlagt til almindeligt eftersyn i hvert enkelt valgkreds i dagene

15. februar til og med 1. marts 2011

Fremlæggelsen af valglister for Qeqqata valgkreds finder sted i kommunekontorenes folkeregistre.

I Itilleq, Kangerlussuaq, Sarfannguit, Kangaamiut, Napasoq og Atammik valgkredse vil valglisterne blive fremlagt i kommunens bygdekontorer.

Enhver, som mener, at han eller andre er udeladt af, eller er optaget på valglisten uden føje, kan skriftligt overfor kommunalbestyrelsen fremsætte klage over valglisten ledsaget af en kort begrundelse for klagen.

Klagen skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest 3. marts 2011.

Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia, den 1. februar 2011

Hermann Berthelsen

Borgmester