airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Konference om Olieefterforskning i Grønland

Konferencen finder sted i Sisimiut d. 30. april-1. maj 2011.
Medarrangører ud over Råstofskolen i Sisimiut er Nunaoil A/S, ARTEK, Nutaaliorfik, Qeqqata Erhvervsråd og Qeqqata Kommunia
8. februar 2011

Konferencen finder sted i Sisimiut d. 30. april-1. maj 2011.Medarrangører ud over Råstofskolen i Sisimiut er Nunaoil A/S, ARTEK, Nutaaliorfik, Qeqqata Erhvervsråd og Qeqqata Kommunia.

Konferencen fokuserer på den samfundsomstilling, som det grønlandske samfund står over for. Det vil primært være de uddannelsesmæssige aspekter, erhvervslivets struktur og den infrastrukturelle og logistiske parathed samt de sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige udfordringer.

Råstofskolen i Sisimiut tager sit ansvar som videnscenter for råstofområdet alvorligt og står nu som hovedarrangør for en konference om olieefterforskning i Grønland.

Råstofskolen har allerede fået tilsagn fra flere deltagere fra vores olieproducerende nabolande Norge og Canada. Med produktion langs den norske vestkyst og ud for Newfoundland er det nærliggende at lære af deres erfaringer, siger Råstofskolens inspektør, Hans Hinrichsen.

Mine- og Entreprenørskolen i Sisimiut er pr. 1. januar 2011 blevet til Råstofskolen og har dermed fået ansvar for udvikling af uddannelsestilbud samt blevet videnscenter for hele råstofområdet. Det er glædeligt, at vi nu allerede er klar til at arrangere denne store konference, siger Hans Hinrichsen.

For yderligere information:Råstofskolens inspektør, Hans Hinrichsen: (+299) 532988