airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig høring af Kommuneplantillæg nr 40 Boligområde syd for landingsbanen Kangerlussuaq

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 40 er godkendt af Økonomiudvalget den 15. februar 2011. Kommuneplantillægget er fremlagt til offentlig debat i 8 uger i perioden fra 16. februar til den 13. april 2011. Offentliggørelsen skete 16.februar 2011 ved opslag på kommunens hjemmeside www.qeqqata.gl.
16. februar 2011

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 40 er godkendt af Økonomiudvalget den 15. februar 2011. Kommuneplantillægget er fremlagt til offentlig debat i 8 uger i perioden fra 16. februar til den 13. april 2011. Offentliggørelsen skete 16.februar 2011 ved opslag på kommunens hjemmeside www.qeqqata.gl.

Kommuneplantillæg er udarbejdet for at imødekomme en øget efterspørgsel på boliger, særligt enfamilieshuse, i Kangerlussuaq. Kommuneplantillægget omlægger den sydvestlige del af erhvervsområdet B4 til boligområde A7. Området ligger i naturlig forlængelse af et eksisterende boligområde med enfamiliehuse samt eksisterende centerområde.

 

Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.qeqqata.gl eller udleveres ved henvendelse til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.

 

Eventuelle bemærkninger og indsigelser kan i høringsperioden indgives til: Qeqqata Kommunia - Teknik- og Miljøforvaltningen - Postboks 1014 - 3911 Sisimiut.

Bemærkninger og indsigelser skal være kommunen i hænde senest fredag den 13. april 2011 kl. 15.00.

Kommuneplantillæg nr. 40