airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Konstruktivt Skoleseminar 2011

Den 11.-12. marts 2011 Qeqqata Kommunia satte fokus på folkeskolen, for at styrke skolerne og ele-vernes skolegang.
17. marts 2011

Den 11.-12. marts 2011 Qeqqata Kommunia satte fokus på folkeskolen, for at styrke skolerne og ele-vernes skolegang. I alt var over 60 personer fra alle kommunens bygder og byer samlet. Uddannelses- Kultur- og Fritidsudvalget havde inviteret politikere, skolefolk, skolebestyrelsesrepræsentanter, admini-strationsfolk og elevrådsrepræsentanter indenfor i Taseralik. Her var debat og diskussion om blandt andet elevprofiler, folkeskolens økonomi og kurser for lærere. Deltagerne var i flere omgange opdelt i grupper med konkrete emner til debat, hvor resultaterne efterfølgende blev fremlagt i plenum.

Det var et givtigt og brugbart seminar som viste deltagerne, at der er mange forskellige udfordringer at tage fat på for alle, både forældre, lærere, skoleledere og administrationen.

Der var rigtig mange gode oplæg. Blandt andet fortalte elevrådsrepræsentanter om deres drømmeskole, en skole hvor elever og lærere er fælles om undervisning og læring, og behandler hinanden ordentligt. Arbejdsgrupper diskuterede blandt andet en bedre overgang mellem folkeskole og videreuddannelse. En skoleansat fortalte om folkeskoleforordningen og kom med eksempler på, hvordan nogle af paragrafferne kan omsættes til virkelighed. Et politisk panel drøftede social indsats, ordblindhed og efter-uddannelse. Inerisaavik bidrog med informative oplæg om elevprofiler og testresultater.

Alle skoleledere og viceskoleledere deltog efterfølgende i en fælles arbejdsdag sammen med konsulenter fra Inerisaavik. Her fortalte Inerisaavik meget spændende om effektive undervisningsmetoder, og en skoleleder kom med eksempler fra en bygdeskoles arbejde med børn og forældre. Skolerne fik en ræk-ke redskaber som kan anvendes i forbindelse med undervisning, planlægning og handleplaner for eleverne.

Senere på dagen kom skolelederne selv med forslag til handleplaner og indsatsområder, som den kommunale administration skal arbejde videre med og efterfølgende fremlægge til politisk drøftelse.

På Skoleseminar 2011 blev det synliggjort hvordan hele kommunens skoleområde fungerer, og politisk er det nu nemmere at se hvilke indsatser der skal gøres fremadrettet. Herudover har politikerne fået et mere klart indblik i, hvilke resurser der bliver brugt på og i Folkeskolen. Desuden blev det synliggjort hvad eleverne får ud af deres skolegang med udgangspunkt i forordningen. Skoleseminarets resultater og handleplaner forelægges Kommunalbestyrelsen den 28. april.