airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Piareersarfik gør en forskel

Mange vælger at benytte de tilbud som Piareersarfik har og ofte med stort udbytte. Men særligt for unge i bygder kan det være svært at gennemføre forløbet, og sætte sig mål for hvad og hvordan de vil bruge uddannelsen.
14. marts 2011

Mange vælger at benytte de tilbud som Piareersarfik har og ofte med stort udbytte. Men særligt for unge i bygder kan det være svært at gennemføre forløbet, og sætte sig mål for hvad og hvordan de vil bruge uddannelsen.

I Kangaamiut er der gennem længere tid arbejdet målrettet med at udvikle Piareersarfik så det passer til de studerende der bruger skolen. Dette har resulteret i at næsten 100 % gennemfører det opkvalificerende og studieforberedende kursus.

Ud fra en helhedsorienteret tilgang gennemfører man i Kangaamiut et introduktionsforløb, hvor eleverne bliver udfordret i at tage ansvar, ikke bare for egen læring, men også for eget liv. I løbet af 14 dage tilegner de studerende sig personlige og sociale kompetencer, og de lærer at håndtere situationer, som de førhen måske har fundet uoverkommelige. Dette betyder, at en opbygning af selvværd og selvtillid, som vil styrke dem fremover i livet, bliver opstartet. I løbet af de studerendes ophold i Piareersarfik får de endvidere individuel vejledning omkring deres muligheder, drømme og hvad der ellers kræves af personlige og økonomiske resurser. Dermed rustes de studerende, bedre end før, til de krav kurset stiller, og bliver mere bevidste om hvilke mål de har med at gå på Piareersarfik.

Piareersarfik i Kangaamiut hører under Maniitsoq Piareersarfik, hvor leder Kunuunguaq Olsen er meget tilfreds med ordningen, som han håber på sigt kan danne grundlag for lignende tiltag andre steder i landet.