airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentliggørelse af Kommuneplantillæg nr 40 Boligområde syd for landingsbanen - Kangerlussuaq

Offentliggoerelse af Kommuneplantillaeg nr 40 Boligomraade syd for landingsbanen Kangerlussuaq
25. maj 2011

Kommuneplantillæg nr. 40 er godkendt af Økonomiudvalget og ved Borgmester beslutning 17. februar 2011. Kommuneplantillægget har været fremlagt til offentlig debat i 8 uger i perioden fra 16. februar til den 13. april 2011. Offentliggørelsen skete 25.maj 2011 ved opslag på kommunens hjemmeside.

Kommuneplantillæg er udarbejdet for at imødekomme en øget efterspørgsel på boliger, særligt enfamilieshuse, i Kangerlussuaq. Kommuneplantillægget omlægger den sydvestlige del af erhvervsområdet B4 til boligområde A7. Området ligger i naturlig forlængelse af et eksisterende boligområde med enfamiliehuse samt eksisterende centerområde. Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside eller udleveres ved henvendelse til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen. Kommuneplantillæg nr. 40