airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Olieudslip ved kirkegården - Sisimiut

Der er sket olieudslip fra en tank nær kirkegården. Olien er løbet ud i jorden på kirkegårdens sydøstlige område, mod Deichmannip Aqq. og Aqqusinersuaq.
8. juni 2011

Der er sket olieudslip fra en tank nær kirkegården. Olien er løbet ud i jorden på kirkegårdens sydøstlige område, mod Deichmannip Aqq. og Aqqusinersuaq.

Forureningen omfatter ca. 3-5 cm i det øverste jordlag, især på gangene, som ligger lavest. Evt. er der steder, hvor jorden på selve gravpladserne er olievædet i det øverste lag. Den forurenede jord på gangene vil blive fjernet og erstattet af ren jord, snarest muligt.

Oprydning af gravpladser, der er påvirket af olien, sker i samråd med præsten og de pårørende.

Personer der har pårørende begravet i området bedes henvende sig til Området for Teknik og Miljø for yderlig information.