airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ledige byggefelter i delområde A 7,5 syd for landingsbanen i Kangerlussuaq

Byggefelterne er omfattet af bestemmelserne i Kommuneplantillæg 40, Boligområde på A7.5 Syd for landingsbanen i
Kangerlussuaq.
4. august 2011

Byggefelterne er omfattet af bestemmelserne i Kommuneplantillæg 40, Boligområde på A7.5 Syd for landingsbanen i

Kangerlussuaq.

13 ledige byggefelter 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12, 5.13, 5.14 er udlagt til åben-lav boligbebyggelse

bestående af fritliggende enfamiliehuse i højest 1 etage med udnyttet tagetage, med maksimal bygningshøjde 8,5 m.

Det maksimale tilladte bebyggede areal er 150m² for hvert byggefelt.

Der opkræves en á conto byggemodningsandel pr. byggefelt på 185.786,00 kr. Dette beløb er vejledende og efterreguleres

når den endelige byggemodning er vedtaget i december 2011.

Arealernes beliggenhed fremgår af kortbilag 1 ”Kommuneplantillæg kort” i kommuneplantillæg 40. De øvrige byggefelter i

delområde A7 udbydes ikke i denne annoncering.

Der udleveres supplerende kortmateriale i forbindelse med ansøgningsproceduren.

Kommuneplantillæg, supplerende kortmateriale m.v. kan ses på www.qeqqata.gl og ansøgningsskema kan hentes på www.

nunagis.gl eller ved henvendelse til Området for Teknik og Miljø, Sisimiut.

De annoncerede byggefelter forventes frigivet d.18.august 2011.

Link til dokumentet