airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentliggørelse af Kommuneplantillæg nr 41 Boligområde på Akia Sisimiut

Forslag til kommuneplantillæg nr. 41 er godkendt af Økonomiudvalget den 14. juni 2011. Kommuneplantillægget er til offentlig høring i perioden fra 17. august til den 12. oktober 2011. Offentliggørelsen skete 17.august 2011 ved opslag på kommunens hjemmeside www.qeqqata.gl.
17. august 2011

Forslag til kommuneplantillæg nr. 41 er godkendt af Økonomiudvalget den 14. juni 2011. Kommuneplantillægget er til offentlig høring i perioden fra 17. august til den 12. oktober 2011. Offentliggørelsen skete 17.august 2011 ved opslag på kommunens hjemmeside www.qeqqata.gl.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 41 er udarbejdet for at muliggøre etableringen af et nyt blandet boligområde på Akia.

I planstrategien der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, ønsker man at satse på etablering af et attraktivt boligområde med en varieret boligbebyggelse, hvor der er sikret friarealer, plads til legepladser og gode adgangsforhold for handicappede.

Endvidere udarbejdes kommuneplantillægget så der indenfor delområder sikres bygherre og entreprenører en frihed til at tilrettelægge bebyggelsen optimalt indenfor de rammer kommuneplantillægget angiver. Der fastlægges derfor ikke byggefelter men der udlægges rammer indenfor hvilke der udlægges mulighed for at opføre et vist antal boligkvadratmeter.

Det er håbet hermed at indbygge en større fleksibilitet i planen og give de kommende beboere mere indflydelse på deres nærmiljø.



Planforslaget udleveres ved henvendelse til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.

Tillæg til kommunalplan 1992 - 2005