airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kangerlussuaq Bowlingcenter B1729 kan lejes

Den hidtidige lejer af bowlingcenteret har opsagt lejemålet, hvorfor Qeqqata Kommunia ønsker at genudleje B-1729.
Qeqqata Kommunia ønsker primært at udleje bygningen som bowlingcenter, men alternative bud på anden anvendelse af bowlinghallen vil også blive vurderet.

8. september 2011

Den hidtidige lejer af bowlingcenteret har opsagt lejemålet, hvorfor Qeqqata Kommunia ønsker at genudleje B-1729.

Qeqqata Kommunia ønsker primært at udleje bygningen som bowlingcenter, men alternative bud på anden anvendelse af bowlinghallen vil også blive vurderet.Interesserede opfordres til senest mandag den 19. september 2011 kl. 12.00 at fremsende forslag indeholdende:

1. Beskrivelse af fremtidig anvendelse

2. Forslag til fremtidig husleje

3. Eventuelle betingelser fra lejers side

Interesserede kan henvende sig til Qeqqata Kommunias Servicecenter hos administrativ leder Minannguaq Zeeb ved personligt fremmøde eller på e-mail mize@qeqqata.gl eller på tlf. 84 12 77.

Aflevering af bud kan ske enten pr. mail mize@qeqqata.gl eller ved personlig aflevering i Servicentret.