airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kanukoka indbyder til seminar i Sisimiut om samarbejde på børn- og ungeområdet

Det er børn og unge og samarbejdet omkring dem, der er i fokus, når Kanukoka i dagene fra d. 11. – 13. september byder landets fire kommuner velkommen til seminar i Kulturhuset Taseralik i Sisimiut.

Udvalgsformænd og forvaltningschefer på social- og skoleområdet i de fire kommuner er blevet inviteret til at deltage, ligesom der vil være oplæg fra Selvstyret og fra forskere inden for området.
Formålet med seminaret er at følge op på indsatserne på børne- og ungeområdet med fokus på tættere samarbejde mellem de forskellige instanser internt i kommunerne, på landsplan mellem kommunerne, og mellem kommunerne og Selvstyret.

9. september 2011

Det er børn og unge og samarbejdet omkring dem, der er i fokus, når Kanukoka i dagene fra d. 11. – 13. september byder landets fire kommuner velkommen til seminar i Kulturhuset Taseralik i Sisimiut.

Udvalgsformænd og forvaltningschefer på social- og skoleområdet i de fire kommuner er blevet inviteret til at deltage, ligesom der vil være oplæg fra Selvstyret og fra forskere inden for området.

Formålet med seminaret er at følge op på indsatserne på børne- og ungeområdet med fokus på tættere samarbejde mellem de forskellige instanser internt i kommunerne, på landsplan mellem kommunerne, og mellem kommunerne og Selvstyret.

Undervejs i seminaret vil der flere gange være workshops, hvor deltagerne får mulighed for, dels at præsentere deres egne gode kommunale indsatser, dels at diskutere og udveksle erfaringer fra kommunernes arbejde på tværs af instanserne.

Direktøren for Uddannelse og Familie i Qeqqata Kommunia, Vibeke Møller Jensen, glæder sig til seminaret.

- Det er altid spændende at samles til et seminar som dette, hvor vi kan inspirere og motivere hinanden indbyrdes. Jeg glæder mig til at høre inden for hvilke områder, de andre kommuner har gjort indsatser i den sidste tid, og så ser jeg frem til at blive præsenteret for nogle af de undersøgelser, der kan sætte endnu mere fokus på børns og unges hverdag i Grønland.- I Qeqqata Kommunia arbejder vi hele tiden fremadrettet mod at skabe bedre vilkår for børn og unge. I øjeblikket har vi stort fokus på skoleområdet, hvor vi de kommende år vil gøre en ekstra indsats, for at vi får flere elever vellykket gennem skolesystemet. Det skal bl.a. ske ved, at der skabes et bedre samarbejde mellem skole- og familieområdet, så vi tidligt i børnenes liv kan blive opmærksomme på behov for eventuel støtte.

- Vi er i gang med at udvikle et tværfagligt samarbejde på tværs af de forskellige sociale instanser i kommunen. Vi kan se, at der er flere, som ser et stort behov for, at det sociale arbejde med børn og unge bliver udført på tværs af områderne med det fælles mål, at vi sammen skal sikre en tidlig og forebyggende indsats over for socialt udsatte familier med børn. Derfor er socialrådgivere, sundhedsplejersker, psykologer, lærere og andre inden for de forskellige områder i Qeqqata Kommunia gået i gang med at udarbejde materiale, der kan forbedre det tværfaglige samarbejde.

Du kan se hele programmet for seminaret i Taseralik Kulturhus i Sisimiut her.