airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqata_Kommunia_styrker_det_tvaerfaglige_samarbejde_paa_borne_og_ungeomraadet

På Området for Familie og Området for Uddannelse har Qeqqata Kommunia i Sisimiut siden efteråret 2011 holdt netværksmøder for børn og unge med et særligt behov for støtte. På møderne kan fagpersoner sammen med familien drøfte mulighederne for hjælp og støtte til barnet eller den unge og familien.
21. februar 2012

På Området for Familie og Området for Uddannelse har Qeqqata Kommunia i Sisimiut siden efteråret 2011 holdt netværksmøder for børn og unge med et særligt behov for støtte. På møderne kan fagpersoner sammen med familien drøfte mulighederne for hjælp og støtte til barnet eller den unge og familien.

I arbejdet med børn og unge med særligt behov for støtte, er der ofte brug for et tæt tværfagligt samarbejde. Derfor har kommunen udarbejdet folderen ’Netværksmødet – når forældre og professionelle samarbejder’. Folderen er en praktisk manual til skoler, daginstitutioner, Området for Familie, Familiecenteret og Sundhedscenteret til at afholde møder med forældre for at styrke børns og unges udviklingsvilkår.

Det er hensigten, at netværksmøderne også skal indføres i Maniitsoq. Det sker i løbet af foråret 2012

Tankerne bag det øgede tværfaglige samarbejde og netværksmøderne, bygger grundlæggende på de værdier, som er beskrevet i Qeqqata Kommunias Børne- og Ungepolitik.

Yderligere information
For mere information om netværksmøderne, kan du kontakte pædagogisk konsulent Pia Lennert, tlf. nr.  86 74 02.