airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig_bekendtgoerelse_af_Kommuneplantillaeg_nr_42_Boligomraade_kollegiebebyggelse_Sisimiut

Kommuneplantillæg nr. 42 er godkendt af Økonomiudvalget den 21. oktober 2011 og af Kommunalbestyrelsen 28. oktober 2011. Kommuneplantillægget har været fremlagt til offentlig debat i 8 uger i perioden fra 10. november 2011 til den 10. januar 2012.

Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget af økonomiudvalget den. 14. februar 2012 og af kommunalbestyrelsen den 28. februar 2012 og er bekendtgjort den 20. april.
20. april 2012

Kommuneplantillæg nr. 42 er godkendt af Økonomiudvalget den 21. oktober 2011 og af Kommunalbestyrelsen 28. oktober 2011. Kommuneplantillægget har været fremlagt til offentlig debat i 8 uger i perioden fra 10. november 2011 til den 10. januar 2012. 

Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget af økonomiudvalget den. 14. februar 2012 og af kommunalbestyrelsen den 28. februar 2012 og er bekendtgjort den 20. april.

Planændringen er udarbejdet for på kort sigt at indpasse kollegiebyggeri i 4 etager på østsiden af Eqqaavimmut i området op mod den nye børnehave.
På langt sigt skal området indgå i kollegieområderne omkring Skolebyen med Bygge- og anlægsskolen, Råstofskolen, Artek og HTX og GU.

Planen kan ses på kommunens hjemmeside eller udleveres ved henvendelse til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.