airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Den_digitale_kommuneplan_til_debat_i_Maniitsoq

Forsamlingshuset i Maniitsoq dannede tirsdag den 22. maj rammen om borgermøde om Qeqqata Kommunias digitale kommuneplan. Cirka 50 interesserede borgere var mødt op for at drøfte kommuneplanen med kommunalbestyrelsespolitikere og borgergrupperne.
29. maj 2012
Forsamlingshuset i Maniitsoq dannede tirsdag den 22. maj rammen om borgermøde om Qeqqata Kommunias digitale kommuneplan. Cirka 50 interesserede borgere var mødt op for at drøfte kommuneplanen med kommunalbestyrelsespolitikere og borgergrupperne. 

Med borgmester Hermann Berthelsen i spidsen blev mødet indledt med oplæg fra forskellige kommunalbestyrelsespolitikere. Blandt andet blev kommunens havneforhold, et nyt stenbrud og boligforholdene i Maniitsoq præsenteret. Planerne om en svømmehal, et væksthus eller boliger ved Den gamle heliport blev også fremlagt, ligesom det åbne land blev drøftet. 
Herefter tog 3 arbejdsgrupper fra Maniitsoqs aktive borgergrupper over og fremlagde deres visioner om byforskønnelse, infrastruktur og kulturelle tiltag i Maniitsoq. 
Et af de projekter, som borgergrupperne allerede er godt i gang med, er projektet omkring vejskilte i byen. Udover navne på vejene, står der også en forklaring på, hvorfor vejen hedder, som den gør, på både grønlandsk og dansk. Vejskiltene er allerede blevet lavet og i den kommende tid skal de sættes op i Maniitsoq. 
Borgergrupperne håber, at deres andre tiltag løbende kan føres ud i livet med borgernes og kommunens hjælp. 

Anden del af mødet foregik rundt om fire caféborde, hvor borgerne fik mulighed for at knytte deres meninger og kommentarer til kommuneplanen og borgergruppernes arbejde. Der var især stor interesse omkring det planlagte væksthus og svømmehal, og drøftelsen af, hvor i byen de skal ligge.
Konklusionerne fra den gode debat blev samlet og fremlagt til kommunalpolitikerne sidst på aftenen.

Borgmester Hermann Berthelsen var godt tilfreds med mødet.
- Det er altid dejligt at høre, hvad borgerne tænker om det arbejde, der bliver lavet i kommunen. Kommuneplanen har i høj grad indflydelse på vores byers og bygders udvikling og dermed også på borgernes hverdag. Derfor er det så vigtigt, at borgerne kommer med deres holdninger til, hvordan de ser fremtiden for kommunen. Borgermøderne i både Sisimiut og Maniitsoq viser, at borgerne interesserer sig for, hvad der rører sig. Og det er jeg rigtig glad for. 

Fremlæggelserne fra politikerne og borgergruppen blev transmitteret direkte i den lokale radio Akisuasoq.
Den digitale kommuneplan er i høring frem til den 1. august 2012.