airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pressemeddelelse_Et_arktisk_baeredygtigt_samfund_2020_er_det_muligt

En af Grønlands storkommuner – Qeqqata Kommunia – vil være et foregangssamfund for bæredygtighed i Arktis i 2020. Derfor går kommunen nu – med VILLUM FONDENs hjælp – i gang med et 1-årigt foranalyse-projekt, der skal se på muligheden for konkret at demonstrere ansvarlige, bæredygtige og eksemplariske svar på den arktiske udfordring anno 2012-2020. Forprojektet skal undersøge investeringer i bæredygtighed for 150 – 200 mio kr. og målet er et Bæredygtigt Arktisk Samfund 2020.
31. maj 2012

En af Grønlands storkommuner – Qeqqata Kommunia – vil være et foregangssamfund for bæredygtighed i Arktis i 2020. Derfor går kommunen nu – med VILLUM FONDENs hjælp – i gang med et 1-årigt foranalyse-projekt, der skal se på muligheden for konkret at demonstrere ansvarlige, bæredygtige og eksemplariske svar på den arktiske udfordring anno 2012-2020. Forprojektet skal undersøge investeringer i bæredygtighed for 150 – 200 mio kr. og målet er et Bæredygtigt Arktisk Samfund 2020.

Bæredygtighed er kodeordet, ledetråden og ambitionen, og det ikke blot sådan som vi normalt tænker det, som ”noget med miljø”. Hér satser man på bæredygtighed på alle planer:
- Miljø, Energiforsyning og Byggeri
- Erhverv, Transport og Økonomi
- Uddannelses- og Socialområdet (uddannelse, aktivering, civilsamfund, ældreområdet mv.)

Og de 3 områder er tænkt på tværs af traditionelle skel: vil man bæredygtighed, så skal det være hele vejen rundt, mener de i Qeqqata Kommunia. Og en masse mennesker i kommunen skal nu arbejde videre med undersøgelserne sammen med alle mulige eksperter og folk med særlig viden og erfaring, fra virksomheder, kommuner, fonde og universiteter fra ind- og udland.

Qeqqata Kommunia er af de fleste kendt som en driftig kommune, hvis hovedby Sisimiut er centrum for Grønlands tekniske uddannelser: Bygge- og anlægsskolen, Råstofskolen og Center for Arktisk Teknologi - ARTEK, samt Nutaaliorfik - Grønlands Innovationscenter.

Fra ny håndtering af affald til bæredygtige turistaktiviteter og social bæredygtighed
Bæredygtighedsprojektet tager sit udgangspunkt i det fortsatte tætte samarbejde mellem Qeqqata Kommunia og folkene bag ARTEK og Nutaaliorfik - Grønlands Innovationscenter. Der er allerede opstillet en lang række overvejelser og forslag, der vil blive uddybet og prioriteret i forprojektet:

Et par eksempler på nogle af de delprojekter, der skal undersøge nærmere:
- ny håndtering af affald, affaldssortering, spildevand, spildevandsrensning og vandforsyning, udnyttelse af erfaringer fra lavenergihuset til bedre isolering af boligmassen baseret på lokalt tilgængelige isoleringsmaterialer, alternative indenlandskbaserede nye byggematerialer, nye udnyttelser af sol- og vindenergi, forsøg og udvikling af lagring af varme i fjeld, bæredygtig renovering af den gamle boligmasse.

- nyudvikling af bæredygtige turistaktiviteter, krav om bæredygtige underleverandører til kommunale opgaver, krav og hjælp til lokale virksomheder ift. energioptimering og genanvendelse, sikring af bæredygtig udnyttelse af råstofindvinding og vandkraftressourcer, kompetenceudvikling af medarbejdere privat og offentligt.

- hjælpe og kræve folk væk fra passiv forsørgelse, udvikling af frivillige organisationer og rummelige arbejdspladser, flere revalidender i arbejde, arbejdspladser til handicappede, udvikling af folkeskolen og forældrenes ansvar som en integreret indsats, tidlig indsats i børnefamilier, bedre it i skolen og fjernundervisning på bygdeskolerne etc.

Høje mål, store ambitioner
Ambitionen er via forprojektet at undersøge mulighederne for over de næste 8 – 10 år at investere 150 – 200 mio kr. i udvikling af Qeqqata Kommunia som mønsterværdig for bæredygtighed i Arktis.

Kommunalbestyrelsen har lokalt fundet 1 mio kr til forprojektet, og VILLUM FONDEN har oveni nu bevilget 2 mio kr. 
VILLUM FONDEN har tidligere støttet udviklingen i Sisimiut med opførelsen af et lavenergihus med ARTEK som operatør med kr. 10 mio i 2001 og sammen med A.P. Møller Fonden opførelsen af ingeniørkollegiet til 45 mio i 2006. Det nye landsdækkende projekt med Bygdeuddannelse i Grønland, som VILLUM FONDEN støttede med 15 mio i 2011 er endvidere udviklet i Itilleq, én af Sisimiuts bygder.

Projektet er udviklet og forankret i Qeqqata Kommunia og ledes af en styregruppe bestående af borgmester Hermann Berthelsen, økonomidirektør Laust Løgstrup, formand for Nutaaliorfik Arne Villumsen og en konsulent for VILLUM FONDEN.

Yderligere informationer:
Borgmester Hermann Berthelsen, Qeqqata Kommunia, +299 52 75 56
Økonomidirektør Laust Løgstrup, Qeqqata Kommunia, tlf. +299 52 59 52
Programchef Jens-Jørgen Pedersen, VILLUM FONDEN, tlf. +45 20 28 95 53